Lepingu sõlmimine

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Enne lepingu sõlmimist tuleb stipendiumi saajal esitada ametile üritusele registreerumiskinnitus ja ettekande vastuvõtmise kinnitus (v.a juhul kui nimetatud dokument on taotlusega koos juba esitatud või ettekandega esinemine ei olnud lähetuse eesmärk).

Stipendiuminõukogu poolt valitud stipendiumi saajatega sõlmib sihtasutus üldjuhul üks kuu enne lähetuse algust lepingu, mis sätestab stipendiumi suuruse ning kasutamise tingimused. Stipendium kantakse stipendiumi saaja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva enne välislähetuse algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu allkirjastamist. Stipendiumi ettemakset ei tehta isikutele, kellel on täitmata varasemad lepingulised kohustused sihtasutuse ees.

Toetuse saaja kohustub nimetama asjakohastes dokumentides ja sõnavõttudes õpingute toetajana Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteamet.

Viimati uuendatud: 23.11.2021