Lepingu sõlmimine

Enne lepingu sõlmimist tuleb toetuse saajal esitada sihtasutuseleüritusele registreerumiskinnitus (v.a juhul kui nimetatud dokument on taotlusega koos juba esitatud või ettekandega esinemine ei olnud lähetuse eesmärk).

Stipendiuminõukogu poolt valitud toetuse saajatega sõlmib sihtasutus üldjuhul üks kuu enne lähetuse algust lepingu, mis sätestab toetuse suuruse ning kasutamise tingimused. Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva enne välislähetuse algust, kuid mitte enne toetuse saamise lepingu allkirjastamist. Toetuse ettemakset ei tehta isikutele, kellel on täitmata varasemad lepingulised kohustused sihtasutuse ees.

Toetuse saaja kohustub nimetama asjakohastes dokumentides ja sõnavõttudes õpingute toetajana Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutust Archimedes.

Viimati uuendatud: 10.08.2016