Lepingu sõlmimine

Enne lepingu sõlmimist tuleb toetuse saajal esitada sihtasutusele ametlik (asutuse blanketil) allkirjastatud originaaldokument väliskõrgkooli/teadusasutusse vastuvõtmise kohta (va juhul kui dokumendi originaal on taotlusega koos juba esitatud).

Stipendiuminõukogu poolt valitud toetuse saajatega sõlmib sihtasutus üldjuhul üks kuu enne lähetuse algust lepingu, mis sätestab toetuse suuruse ning kasutamise tingimused. Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva enne välislähetuse algust, kuid mitte enne toetuse saamise lepingu allkirjastamist. Toetus on tulumaksuvaba. Toetuse ettemakset ei tehta isikutele, kellel on täitmata varasemad lepingulised kohustused sihtasutuse ees.

Toetuse saaja kohustub nimetama asjakohastes dokumentides ja sõnavõttudes õpingute toetajatena Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutust. Tutvu lähemalt ka avalikkuse teavitamisega seotud nõuetega.

Viimati uuendatud: 10.08.2016