Lepingu sõlmimine

Sihtasutus sõlmib stipendiaadiga lepingu üldjuhul üks kuu enne õpingute algust. Lepingus sätestatakse stipendiumi suurus ning kasutamise tingimused.

Enne lepingu sõlmimist tuleb toetuse saajal esitada sihtasutusele ametlik allkirjastatud dokument välisülikooli vastuvõtmise kohta (v.a juhul kui nimetatud dokument on taotlusega koos juba esitatud). 

  • Kuni 6 kuud (kaasa arvatud) kestvate välisõpingute eest makstakse stipendium välja ühe osamaksena.
  • 7 või enam kuud kestvate välisõpingute eest makstakse stipendium välja kahe osamaksena.
  • Esimene osamakse, mis sisaldab stipendiumi 6 esimese õppekuu eest, kantakse üle hiljemalt 2 nädalat enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu allkirjastamist.
  • Teine osamakse kantakse üle 6 esimese õppekuu möödumisel, kuid mitte enne korrektse vahearuande esitamist.
     

Stipendiumi ettemakset ei tehta isikutele, kellel on täitmata varasemad lepingulised kohustused sihtasutuse Archimedes ees.

Viimati uuendatud: 26.03.2020