Lepingu sõlmimine

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Haridus- ja Noorteamet sõlmib stipendiaadiga lepingu üldjuhul üks kuu enne õpingute algust. Lepingus sätestatakse stipendiumi suurus ning kasutamise tingimused.

Enne lepingu sõlmimist tuleb toetuse saajal ametile esitada ametlik allkirjastatud dokument välisülikooli vastuvõtmise kohta (v.a juhul kui nimetatud dokument on taotlusega koos juba esitatud).

  • Stipendium makstakse välja 3 kuu kaupa.
  • Esimene osamakse, mis sisaldab stipendiumi elamiskulu osa 3 esimese õppekuu eest ning ühte sõidukulu osa, kantakse üle hiljemalt 2 nädalat enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu allkirjastamist.
  • Järgnevad osamaksed kantakse üle pärast väliskõrgkooli või -teadusasutuse kinnituskirja esitamist seal stipendiumi saamise perioodil õppimise kohta. Kinnituskiri saadetakse ametile e-postiga. Juhul, kui stipendiaadile on eraldatud stipendium 2 edasi-tagasi reisiks, makstakse teine stipendiumi sõidukulu osa välja pärast vahearuande esitamist.

 

Stipendiumi ettemakset ei tehta isikutele, kellel on täitmata varasemad lepingulised kohustused Haridus- ja Noorteameti ees.

Viimati uuendatud: 23.11.2021