Lepingu sõlmimine

Hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks tuleb taotlejal esitada vastuvõtva ülikooli poolt väljastatud vastuvõtmist kinnitav tõend.

 

Toetuse saajatega sõlmib Sihtasutus Archimedes üldjuhul 6 nädalat enne õpingute algust lepingu, mis sätestab toetuse suuruse ja kasutamise korra. Lepingu tingimused lähtuvad programmi juhendist.

 

Stipendiumi esimene osamakse kantakse toetuse saaja arveldusarvele üldjuhul 1 kuu enne välisõpingute algust, välja arvatud juhul, kui nõutud dokumendid (allkirjastatud leping, kinnituskiri vastuvõtmise kohta) ei ole selleks ajaks esitatud.

Viimati uuendatud: 17.08.2016