Leping ja aruandlus

Lepingu sõlmimine ja stipendiumi väljamaksmine

Haridus-ja Noorteamet sõlmib üldjuhul üks kuu enne välisõpingute algust stipendiaadiga lepingu, mis sätestab stipendiumi suuruse ning kasutamise tingimused. Hiljemalt lepingu sõlmimise hetkeks tuleb stipendiaadil esitada lõplik vastuvõtmist kinnitav dokument (kui seda ei esitatud taotlemise ajal). Enne lepingu sõlmimist võib sihtasutus kontrollide skaneeritud kujul esitatud dokumentide originaale.

Stipendium kantakse stipendiaadi arveldusarvele hiljemalt 14 päeva enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu allkirjastamist.

Juhul kui stipendiaat ei saa stipendiumi määramise aastal õpinguid väliskõrgkoolis alustada, võib ta stipendiumit kasutada õpinguteks samal erialal ja ülikoolis järgmisel aastal. Sellisel juhul tuleb välisülikooli vastuvõtmist kinnitavad dokumendid esitada uuesti. 

Aruandlus

Esimese õppeaasta lõpul, kuid mitte hiljem kui stipendiumi maksmisele järgneva aasta 1. septembril tuleb esitada aruanne. Need stipendiaadid, kes on stipendiumi saanud enne 2017. aastat, peavad aruande esitama vabas vormis ja e-posti teel. Stipendiaadid, kes on stipendiumi saanud 2017. aastal või hiljem, esitavad aruande taotlussüsteemis elektrooniliselt. 

Esimese õppeaasta aruanne on sisult vormis kirjeldus õppeaastast - kas aasta möödus ootuspäraselt, kas olid ülikooli tasemega rahul, kas valitud erialaga ollakse rahul, kuidas rahaliselt hakkama said, mis plaanid on edaspidiseks jms.

3 kuu jooksul pärast väliskõrgkooli lõpetamist esitab stipendiaat sihtasutusele koopia väliskõrgkooli lõpetamist kinnitavast dokumendist.

 

Viimati uuendatud: 13.01.2021