Leia koostööpartner Tallinnas toimuval rahvusvahelisel digioskuste kontaktseminaril!

Sihtasutus Archimedes korraldab 4.-7. septembrini juba neljandat korda valdkondadeülese digipädevuste teemalise kontaktseminari „Enhancing Digital Competences in Education and Training“.

Väga populaarseks osutunud üritus toob kokku umbes 70 haridustöötajat üle Euroopa. Õpetajad, koolitajad ja haridusspetsialistid tulevad Tallinnasse, et jagada kogemusi IKT kasutamises nii koolikeskkonnas kui ka hariduses laiemalt, ning et leida koostööpartnereid, kellega alustada Erasmus+ strateegilist koostööd.

2018. aasta septembris Tallinnas toimunud kontaktseminari tulemusena sündis 10 erinevat rahvusvahelist projektiideed, millega töötati edasi kuni kevadise Erasmus+ taotlustähtajani.

Kontaktseminari töökeel on inglise keel.

Väljastpoolt Tallinna tulijad majutatakse hotelli. Eeldame soovijate valmisolekut osaleda kogu programmi vältel (k.a õhtusöögid, sest nende käigus jätkub tutvumine võimalike projektipartneritega mitteametlikumas õhustikus).

Ürituse koduleht: www.erasmusplus-contactseminar-estonia.com

Taotlema peab osalustasu (750 eurot) ning vajadusel Eesti-siseste reisikulude katmist. Täpsem info taotluse esitamise kohta: haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Osalemistaotluse esitamise tähtaeg on 17. juuni 2019.

Lisaks ootame teie sooviavaldusi ka mitmetele teistele Erasmus+ kontaktseminaridele, mis toimuvad sügisel erinevates Euroopas riikides.
Lisainfot leiad meie kontaktseminaride lehelt:  haridus.archimedes.ee/partneriotsingud-ja-kontaktseminarid

Viimati uuendatud: 05.06.2019
Vaata ka teisi uudiseid