Läti

Läti valitsus pakub 2021/2022 õppeaastaks järgmisi stipendiume:

  • stipendium Läti kõrgkoolides õppimiseks kõigis õppeastmetes;
  • stipendium suvekoolis osalemiseks;
  • stipendium uurimis- ja teadustööks teaduritele ja kõrgkoolide akadeemilistele töötajatele. 

Bakalaurese- ja magistriõppeks pakutakse stipendiumi kuni 10 õppekuuks. Doktoriõppes kuni 11 õppekuuks.  Stipendiumi magistriõppeks läti keele ja kirjanduse ning ajaloo õppekavadel saab taotleda kaheks õppeaastaks, s. on magistriõppeks. Läti riikliku stipendiumi antakse ühele isikule mitte rohkem, kui kaheks järjestikuseks õppeaastaks.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppe taotlejad peavad olema oma koduülikoolis või Läti kõrgkoolis olema läbinud vähemalt ühe õppeaasta stipendiumile kandideerimise hetkeks (veebruar, märts 2021).

Uurimus- ja teadustööks mõeldud stipendiumi saavad taotleda välisriigi kõrgkoolide ja teadusasutuste akadeemilised töötajad ja teadurid. Stipendiumi antakse lähetusteks kestvusega 14 päeva kuni 5 kuud. 

Keskmine õppemaks Lätis on vahemikus 1600–4000 eurot aastas. Meditsiini valdkonna erialadel ja ärijuhtimise erialadel võib õppemaks olla kuni 15 000 eurot aastas. Stipendiumid ei kata õppemaksu, elamiskulusid, sõidukulusid  ning muud kulud näiteks kindlustust.

Kõiki taotletavaid stipendiume ei saa kasutada samaaegselt teiste toetustega.
Stipendiumi saab kasutada majutuskuludeks ja päevarahaks.

Stipendiumi võivad taotleda ka Lätis juba õppivad üliõpilased. Stipendiumi antakse maksimaalselt kaheks järjestikuseks õppeaastaks.

Lätis kestab õppeaasta 1. septembrist 30. juunini.

Lisainformatsiooni õppimisvõimaluste kohta leiab veebilehelt http://www.studyinlatvia.lv/.

Dokumentide esitamine

Taotlusvorm (http://scholarships.viaa.gov.lv/en/login) koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis. Taotlussüsteem avaneb 1. veebruar 2021. 

Kõigile stipendiumitele taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiate State Education Development Agency (VIAA) veebilehelt http://viaa.gov.lv/scholarships.

Küsimuste korral kirjutage scholarships@viaa.gov.lv.

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman  (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

 

Viimati uuendatud: 28.01.2021