Läti

Läti valitsus pakub 2021/2022 õppeaastaks järgmisi stipendiume:

  • stipendium Läti kõrgkoolides õppimiseks kõigis õppeastmetes;
  • stipendium uurimis- ja teadustööks teaduritele ja kõrgkoolide akadeemilistele töötajatele. 

Bakalaurese- ja magistriõppeks pakutakse stipendiumi kuni 10 õppekuuks. Doktoriõppes kuni 11 õppekuuks.  Stipendiumi magistriõppeks läti keele ja kirjanduse ning ajaloo õppekavadel saab taotleda kaheks õppeaastaks, s. on magistriõppeks. Läti riikliku stipendiumi antakse ühele isikule mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks õppeaastaks.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppe taotlejad peavad olema oma koduülikoolis või Läti kõrgkoolis olema läbinud vähemalt ühe õppeaasta stipendiumile kandideerimise hetkeks (veebruar, märts 2021).

Uurimus- ja teadustööks mõeldud stipendiumi saavad taotleda välisriigi kõrgkoolide ja teadusasutuste akadeemilised ja teadustöötajad . Stipendium antakse kuni 5 kuuks. 

Lätis kestab õppeaasta 1. septembrist 30. juunini.

Lisainformatsiooni õppimisvõimaluste kohta leiab veebilehelt http://www.studyinlatvia.lv/.

Dokumentide esitamine

Taotlusvorm (http://scholarships.viaa.gov.lv/en/login) koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis.

Taotluste esitamise periood on 1. veebruar kuni 1. aprill 2021.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiate State Education Development Agency (VIAA) veebilehelt http://viaa.gov.lv/scholarships.

Küsimuste korral kirjutage scholarships@viaa.gov.lv.

Peatselt lisandub informatsioon 2021. suvekooli kursuste stipendiumist.

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman  (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

 

Viimati uuendatud: 13.01.2021