Kutseharidustöötajate õpiränne

Kutsehariduse valdkonna õpirändeprojektides on haridustöötajatele järgmised võimalused:

  • praktiline õppimiskogemus - erialane praktika, töövarjuks või vaatluspraktikale minek;

  • õpetamine välisriigi kutseõppeasutuses.

Õpirändes saavad reeglina osaleda taotleva asutuse töötajad.

Ettevõtete, avaliku või kolmanda sektori töötajaid on võimalik saata õpetama vastuvõtvasse kooli. Samuti on võimalik kutsuda mõne programmiriigi ettevõtte spetsialist oma kooli õpetama.

 

Kutseharidustöötajate õpirände peaeesmärgiks on edendada koostööd ja kogemustevahetust nii programmis osalevate riikide kutseharidusasutuste kui töömaailma esindajate vahel. Oluline on näidata, kuidas õpiränded on seotud saatva asutuse pikemaajaliste arenguplaanide või strateegiatega ja toetavad asutuse vajadusi.

 

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Täpsemalt on tegevused kirjeldatud programmijuhendis (vt ingliskeelse juhendi lk 52-63 ja 276-280).

Viimati uuendatud: 28.01.2020