Kutsehariduse õpirände harta

Hartaomanikud kogu Euroopas

Mis on Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta?

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartat omavad Eesti koolid on:

Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Tartu Kunstikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus.

 

Kes saab harta taotluse esitada?

Kutsehariduse õpirände harta taotluse võib esitada:

  • Eestis asutatud organisatsioon, mille tegevusvaldkond on seotud kutsehariduse või -koolitusega. Taotluse  esitab organisatsioon individuaalselt, soovides saata õpirändele oma õpilasi ja haridustöötajaid.
  • konsortsium, mis koosneb vähemalt kolmest kutsehariduse valdkonnas tegutsevast Eesti asutusest. Taotluse esitab üks konsortsiumi liikmetest (koordinaator) ülejäänud liikmete kirjaliku volikirja alusel. Kõik konsortsiumi liikmed saavad saata õpirändele vaid oma organisatsiooni õpilasi ja haridustöötajaid.

 

Milline on harta taotlemise ajakava?

Taotluskutse avaldamine: november 2017
Taotluste esitamise tähtaeg: 17. mai 2018
Harta taotluste hindamine: juuni-august 2018
Harta omanike väljakuulutamise: septembri lõpp 2018

 

Taotlusdokumendid
Kutsehariduse harta taotluskutse 2018
inglise keeles
eesti keeles
 

Taotlusvorm 

Kutsehariduse õpirände harta taotlusvorm (Vocational Education and Training Mobility Charter, KA109) täidetakse online keskkonnas, vorm on inglisekeelne, kuid täita võib seda ka eesti keeles. Vormi avamiseks on vajalik EU Login.

Taotlusvormi täitmise juhend
inglise keeles

 

Abimaterjal rahvusvahelise koostöö strateegilisel planeerimisel 
GO INTERNATIONAL   A practical guide to strategic internationalisation in Vocation Education and Training

Kutsehariduse õpirände kvaliteedikokkulepe
inglise keeles

Teiste Erasmus+ agentuuride koostatud abimaterjale

Hollandi agentuuri koostatud Quality and Impact Scan (QIS) 
Soome agentuuri koostatud Strength from International Cooperation

 

Varasemate taotlusvoorude tulemused

2015 taotlusvooru tulemused
2016 taotlusvooru tulemused
2017 taotlusvooru raames uusi hartasid välja ei antud.

Varasemate taotlusvoorude taotluskutsed

2017 harta taotluskutse
2016 harta taotluskutse
2015 harta taotluskutse

Viimati uuendatud: 19.04.2018