Kutsehariduse õpirände harta

Hartaomanikud kogu Euroopas

Mis on Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta?

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja aruandlust, kuid samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartat omavad Eesti koolid on:

Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Tartu Kunstikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus.

 

Kes saab harta taotluse esitada?

Kutsehariduse õpirände harta taotluse võib esitada:

  • Eestis asutatud organisatsioon, mille tegevusvaldkond on seotud kutsehariduse või -koolitusega. Taotluse  esitab organisatsioon individuaalselt, soovides saata õpirändele oma õpilasi ja haridustöötajaid.
  • konsortsium, mis koosneb vähemalt kolmest kutsehariduse valdkonnas tegutsevast Eesti asutusest. Taotluse esitab üks konsortsiumi liikmetest (koordinaator) ülejäänud liikmete kirjaliku volikirja alusel. Kõik konsortsiumi liikmed saavad saata õpirändele vaid oma organisatsiooni õpilasi ja haridustöötajaid.

 

Abimaterjal rahvusvahelistumise strateegia koostamiseks

 

Milline on harta taotlemise ajakava?
Taotluskutse avaldamine: november 2016
Taotluste esitamise tähtaeg: 17. mai 2017
Harta taotluste hindamine: juuni-august 2017
Harta omanike väljakuulutamise: septembri lõpp 2017

Taotlusdokumendid
Kutsehariduse harta taotluskutse 2017
inglise keeles
eesti keeles

Taotlusvorm 
inglise keeles – täidetakse eesti keeles

Kutsehariduse õpirände kvaliteedikokkulepe
inglise keeles

Milline on taotlemise protseduur?
Tutvu taotluse esitamise protseduuriga SIIN.

 

Varasemate taotlusvoorude tulemused

2015 taotlusvooru tulemused
2016 taotlusvooru tulemused

Varasemate taotlusvoorude taotluskutsed

2016 harta taotluskutse
2015 harta taotluskutse

Viimati uuendatud: 31.08.2017