Kutsehariduse õpirände harta

Hartaomanikud kogu Euroopas

Mis on Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta?

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartat omavad Eesti koolid on:

Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Tartu Kunstikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Hiiumaa Ametikool, Tallinna Ehituskool, Tartu Tervishoiu KõrgkoolViljandi Kutsehariduskeskus.

 

Kes saab harta taotluse esitada?

Kutsehariduse õpirände harta taotluse võib esitada:

  • Eestis asutatud organisatsioon, mille tegevusvaldkond on seotud kutsehariduse või -koolitusega. Taotluse  esitab organisatsioon individuaalselt, soovides saata õpirändele oma õpilasi ja haridustöötajaid.
  • konsortsium, mis koosneb vähemalt kolmest kutsehariduse valdkonnas tegutsevast Eesti asutusest. Taotluse esitab üks konsortsiumi liikmetest (koordinaator) ülejäänud liikmete kirjaliku volikirja alusel. Kõik konsortsiumi liikmed saavad saata õpirändele vaid oma organisatsiooni õpilasi ja haridustöötajaid.

 

Milline on harta taotlemise ajakava?

Taotluskutse avaldamine: november 2018
Taotluste esitamise tähtaeg: 16. mai 2019
Harta taotluste hindamine: juuni-august 2019
Harta omanike väljakuulutamise: septembri lõpp 2019

 

Taotlusdokumendid
Kutsehariduse harta taotluskutse 2019
inglise keeles
 

Taotlusvorm 

Kutsehariduse õpirände harta taotlus (Vocational Education and Training Mobility Charter, KA109) täidetakse online keskkonnas, vorm on ingliskeelne, kuid täita võib seda ka eesti keeles. Vormi avamiseks on vajalik EU Login.
Siin on võimalik tutvuda taotlusvormi näidisega.
 
Kutseharidusvaldkonna taotlusvormide juurde pääseb siit.

Kui olete taotlusvormi täitmist juba alustanud, leiate oma taotluse siit.

 

Taotlusvormi täitmise juhend
inglise keeles

 

Abimaterjal rahvusvahelise koostöö strateegilisel planeerimisel 
GO INTERNATIONAL   A practical guide to strategic internationalisation in Vocation Education and Training

Kutsehariduse õpirände kvaliteedikokkulepe
inglise keeles

Teiste Erasmus+ agentuuride koostatud abimaterjale

Hollandi agentuuri koostatud Quality and Impact Scan (QIS) 
Soome agentuuri koostatud Strength from International Cooperation

 

Varasemate taotlusvoorude tulemused

2015 taotlusvooru tulemused
2016 taotlusvooru tulemused
2017 taotlusvooru raames uusi hartasid välja ei antud.
 

Varasemate taotlusvoorude taotluskutsed

Viimati uuendatud: 14.11.2019