Kuidas kontaktseminaril osaleda?

Seminaril osalemisest huvitatud organisatsioon peab esitama SA-le Archimedes taotluse. 
TAOTLUS esitatakse ainult elektrooniliselt. Taotluse allkirjastab asutuse juht digitaalselt ja see laetakse üles veebilehe kaudu. NB! Virtuaalse ürituse korral eelarve osa ei täideta!

 

Taotluse valikukõlblikkust ja sisukust hindab sihtasutuse valikukomisjon järgmiste kriteeriumide alusel: taotleva asutuse sobivus ja tegevuse seos seminari teemaga, osalemise vajaduse põhjendus ja taotluse sisukus, lisakaalu annab projektiidee olemasolu.

 

Toetuse eraldamise korral sõlmib SA Archimedes taotleva asutusega lepingu. Lepingu kohaselt võib SA Archimedes tasuda järgmised lähetusega seotud kulud:

  • seminari osalustasu (kui on) otse korraldajale (osalustasu sisaldab reeglina majutust, toitlustust ja teisi korralduskulusid);
  • reisikulu (kuni 500 EUR), mis sisaldab:

- ühistranspordi kulusid Eestist sihtkohta ja tagasi (lennuk, buss, laev, rong);
- vajadusel taksokulusid reisi esimesel ja viimasel päeval, mis on abikõlblikud ainult juhul, kui ühistranspordi kasutamine ei ole võimalik (näiteks seotud hilise või varase lennuga);
- vajadusel isikliku sõiduauto kasutamist (toetus vastavalt läbitud vahemaale 0,13 eurot 1 km kohta ning vahemaa arvutamise aluseks võetakse toetusesaaja asutuse ning sõidu sihtkoha aadress kasutades maps.google.com veebikeskkonda; hüvitamisele kuuluvad bensiini ostukviitungid/tšekid, mis on dateeritud ajavahemikus seminarile eelnevast päevast kuni seminarile järgneva päevani);

  • reisikindlustus lähetuse perioodiks;
  • vajadusel elamiskulud (päevarahad reisipäevadeks, hotellimajutus – kui seminari korraldaja ei hüvita (vt lähemalt seminari kirjeldusest ja taotlusvormist), või kui seoses pika reisiga tulevad juurde lisaöö(d);
  • erivajadusega seotud kulud (kui on).

Kõik lähetusega seotud kulutused arvestatakse vastavalt tegelikele kuludele.

 

Kahe nädala jooksul pärast lähetuse toimumist esitab asutus elektrooniliselt 2 osast: sisu- ja kuluaruandest koosneva lõpparuande, mis allkirjastatakse digitaalselt ja laetakse üles veebilehe kaudu. NB! Virtuaalse ürituse puhul täidetakse ainult sisuaruanne!

 

Lisainfo: Ellen Vimberg, tel: 699 9392 (kella 14.00-17.00), e-post: ellen.vimberg@archimedes.ee

Viimati uuendatud: 15.10.2020