Kuidas kontaktseminaril osaleda?

Seminaril osalemisest huvitatud organisatsioon peab esitama SA-le Archimedes taotluse. 
TAOTLUS esitatakse ainult elektrooniliselt. Taotlus allkirjastatakse digitaalselt ja laetakse üles veebilehe kaudu.

 

Taotluse valikukõlblikkust ja sisukust hindab sihtasutuse valikukomisjon järgmiste kriteeriumide alusel: taotleva asutuse sobivus ja tegevuse seos seminari teemaga, osalemise vajaduse põhjendus ja taotluse sisukus, lisakaalu annab projektiidee olemasolu.

 

Toetuse eraldamise korral sõlmib SA Archimedes taotleva asutusega lepingu. Lepingu kohaselt võib SA Archimedes tasuda järgmised lähetusega seotud kulud:

  • seminari osalustasu (kui on) otse korraldajale (osalustasu sisaldab reeglina majutust, toitlustust ja teisi korralduskulusid);
  • reisikulu (kuni 500 EUR), mis sisaldab ühistranspordi kulusid Eestist sihtkohta ja tagasi (lennuk, buss, rong); taksokulusid reisi esimesel ja viimasel päeval, mis on abikõlblikud juhul, kui ühistranspordi kasutamine ei ole võimalik (näiteks seotud hilise või varase lennuga); vajadusel isikliku sõiduauto kasutamist (toetus vastavalt läbitud vahemaale 0,13 eurot 1 km kohta ning vahemaa arvutamise aluseks võetakse toetusesaaja asutuse ning sõidu sihtkoha aadress kasutades maps.google.com veebikeskkonda; hüvitamisele kuuluvad bensiini ostukviitungid/tšekid, mis on dateeritud ajavahemikus seminarile eelnevast päevast kuni seminarile järgneva päevani; parkimistšekke ei hüvitata);
  • reisikindlustus lähetuse perioodiks;
  • vajadusel elamiskulud (päevarahad, hotellimajutus – kui seminari korraldaja ei hüvita (vt lähemalt seminari kirjeldusest ja taotlusvormist), või kui seoses pika reisiga tulevad juurde lisaöö(d);
  • erivajadusega seotud kulud (kui on).

 

Kõik lähetusega seotud kulutused arvestatakse vastavalt tegelikele kuludele.

 

Kahe nädala jooksul pärast lähetuse toimumist esitab asutus elektrooniliselt lõpparuande, mis allkirjastatakse digitaalselt ja laetakse üles veebilehe kaudu.

Lisainfo: Asse Sild, tel: 699 9398, e-post: asse.sild@archimedes.ee

Viimati uuendatud: 11.04.2017