Kritjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumi taotlustähtaeg on 1. aprill

2018. aasta Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumi taotlemine on taotluskeskkonnas avatud. Taotlustähtaeg on 1. aprill.

Eesti toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga suurendada rahvusvahelise kogemusega spetsialistide osakaalu Eesti kõrgkoolides, avalikus sektoris ja ettevõtetes, sh valdkondades, mida Eestis õppida ei saa. Välismaal võib õppida nii täis- kui osaajaga õppes.

Stipendiumi võib taotleda Eesti kodanik või siin alalise elamisloaga viibiv isik, kes alustab või jätkab magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkooli juures ning on valmis pärast lõpetamist asuma tööle oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohal Eestis. Õpinguteks magistriõppes saab stipendiumi taotleda juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööturul on selle järele vajadus olemas.

Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi ning vajadusel on võimalik taotleda õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Sihtasutuse Archimedes taotluskeskkonna (taotlused.archimedes.ee/) kaudu hiljemalt 1. aprillil 2018.

Rohkem infot Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumi kohta: haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-kraadiope-valismaal

Kristjan Jaagu kraadiõppe kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Evelin Einla-Polluks (e-mail: evelin.einla-polluks@archimedes.ee, tel. 699 6496).

Kristjan Jaagu programm tähistab 2018.aastal 15.aastapäeva. Programmi raames antakse stipendiumeid lühiajalisteks õppetööga seotud välislähetusteks, pikemateks välisõpinguteks ning tervikliku õppeastme läbimiseks välisülikoolis.

Lisainfo:

haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-kraadiope-valismaal

 

Viimati uuendatud: 09.03.2018
Vaata ka teisi uudiseid