Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Välisõpingute stipendiumi juhend 2018

Välisõpingute stipendiumi juhend 2017

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures.

 

Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. 

NB! Haridus- ja teadusministri otsuse alusel ei saa alates 2017. aasta sügisest välisõpingute stipendiumi taotleda isikud, kes soovivad kogu kraadi teha välismaal!

 

Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Stipendiumi on võimalik saada üks kord vastava taseme õpingute jooksul. 

2018/2019 õppeaastal on stipendiumi taotlemise tähtaegadeks 1. mai 2018 ja 1. oktoober 2018.

Mõlemal juhul võib välismaal viibida perioodil 1. augustist 2018 kuni 30. septembrini 2019. Stipendiumiperiood ei saa alata enne stipendiumiotsuse langetamist. Välisõpingute perioodil peab vastuvõtvas kõrgkoolis toimuma aktiivne õppetöö.

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 699 9397). Tähtaegade meelespidamiseks, nõuanneteks ja kiireteks küsimusteks soovitame jälgida ka meie Facebooki lehte

Viimati uuendatud: 19.11.2018