Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Välisõpingute stipendiumi juhend (alates 15.10.2020 taotlusvoorust)

Välisõpingute stipendiumi juhend (leping sõlmitud alates 01.07.2020)

Välisõpingute stipendiumi juhend (leping sõlmitud 25.02.2020 – 30.06.2020)

Palume stipendiumi taotlejatel arvestada, et stipendiumilepingute sõlmimiseks ning ettemaksete tegemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • õpirände eesmärki on võimalik täita (vastuvõttev asutus on avatud, õppe- ja teadustöö toimub füüsilises vormis sihtriigis);
  • sihtriiki on võimalik piiranguteta reisida (töötavad transpordiühendused, riiki sisenemine on lubatud).

Päevaraha saame maksta ainult nende päevade eest, mil viibiti välismaal õpirände eesmärki täites. Kui pärast õpirände lõppu esitataval vastuvõtja kinnituskirjal on märgitud lühem õpirände periood kui lepingus, tuleb päevarahade vahe tagasi maksta. Seda ka juhul, kui õpiränne katkes COVID-19 pandeemia tõttu. Loe soovitusi õpirände planeerimiseks siit.

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures.

Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. 

Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Stipendiumi on võimalik saada kaks korda õppeastme jooksul, arvestades, et ühe õpirände minimaalne kestvus on 31 päeva ning kokku on stipendiumi võimalik taotleda maksimaalselt 12 kuuks.

Stipendiumi taotlemise tähtajad on 1. mai 2021 ja 15. oktoober 2021.

Mõlemal juhul võib välismaal viibida perioodil 1. juulist 2021 kuni 30. septembrini 2022.

1. mai taotlusvoorus ei saa stipendiumiperiood alata varem kui 1. juulil ja 15. oktoobri taotlusvoorus ei saa alata varem kui 1. oktoobril.  Välisõpingute perioodil peab vastuvõtvas kõrgkoolis toimuma aktiivne õppetöö.

Taotlusvoor avaneb meie taotlussüsteemis üks kuu enne taotlustähtaega.

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on  Eneli Külaots (e-mail: eneli.kulaots@harno.ee, tel. 7300 716).

Tähtaegade meelespidamiseks, nõuanneteks ja kiireteks küsimusteks soovitame jälgida ka meie Facebooki lehte

Viimati uuendatud: 18.03.2021