Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

 NB! Kristjan Jaagu programm on muutunud! Alates sellest õppeaastast on varasemad tasemeõppe ja osalise õppe nime all välja antud stipendiumid koondatud nime alla Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium. 

 

Välisõpingute stipendiumi juhend 2017

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures.
 

Stipendiaatideks võivad olla nii Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida, kui Eesti päritolu välisriikide kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes kasutavad stipendiumi oma tasemeõpingute osaliseks rahastamiseks.
 

Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Stipendiumi on võimalik saada üks kord vastava taseme õpingute jooksul. 

 

2017/2018 õppeaastal on stipendiumi taotlemise tähtaegadeks 1. mai 2017 ja 1. oktoober 2017.

Mõlemal juhul võib välismaal viibida perioodil 1. augustist 2017 kuni 30. septembrini 2018. Stipendiumiperiood ei saa alata enne stipendiumiotsuse langetamist. Välisõpingute perioodil peab vastuvõtvas kõrgkoolis toimuma aktiivne õppetöö.

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392). Tähtaegade meelespidamiseks, nõuanneteks ja kiireteks küsimusteks soovitame jälgida ka meie Facebook lehte

Viimati uuendatud: 13.04.2017