Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Välisõpingute stipendiumi juhend 2020 (leping sõlmitud alates 01.07.2020)

Välisõpingute stipendiumi juhend 2020 (leping sõlmitud 25.02.2020 – 30.06.2020)

Välisõpingute stipendiumi juhend 2019

 

Tähelepanu! 

Alates 1. juulist sõlmime taas stipendiumilepinguid ja teeme ettemakseid, kui täidetud on järgmised tingimused:

•  sihtriiki on võimalik piiranguteta reisida (töötavad transpordiühendused, riiki sisenemine on lubatud, saabudes ei rakendata liikumispiiranguid)

•  õpirände eesmärki on võimalik täita (vastuvõttev asutus on avatud, õppe- ja teadustöö toimub füüsilises vormis)

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures.

Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. 

Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Stipendiumi on võimalik saada kaks korda õppeastme jooksul, arvestades, et ühe õpirände minimaalne kestvus on 31 päeva ning kokku on stipendiumi võimalik taotleda maksimaalselt 12 kuuks.

Stipendiumi taotlemise tähtaegadeks 1. mai 2020 ja 15. oktoober 2020.

Mõlemal juhul võib välismaal viibida perioodil 1. juulist 2020 kuni 30. septembrini 2021.

1. mai taotlusvoorus ei saa stipendiumiperiood alata varem kui 1. juulil ja 15. oktoobri taotlusvoorus ei saa alata varem kui 1. oktoobril.  Välisõpingute perioodil peab vastuvõtvas kõrgkoolis toimuma aktiivne õppetöö.

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on  Eneli Külaots (e-mail: eneli.kulaots@archimedes.ee, tel. 7300 716).

Tähtaegade meelespidamiseks, nõuanneteks ja kiireteks küsimusteks soovitame jälgida ka meie Facebooki lehte

Viimati uuendatud: 03.07.2020