Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Välisõpingute stipendiumi juhend 2019

Välisõpingute stipendiumi juhend 2018

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures.

 

Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. 

NB! Haridus- ja teadusministri otsuse alusel ei saa alates 2017. aasta sügisest välisõpingute stipendiumi taotleda isikud, kes soovivad kogu kraadi teha välismaal!

 

Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Stipendiumi on võimalik saada üks kord vastava taseme õpingute jooksul. 

2019/2020 õppeaastal on stipendiumi taotlemise tähtaegadeks 1. mai 2020 ja 15. oktoober 2020.

Mõlemal juhul võib välismaal viibida perioodil 1. juulist 2020 kuni 30. septembrini 2021.
1.mai taotlusvoorus ei saa stipendiumiperiood alata varem kui 1.juulil ja 15.oktoobri taotlusvoorus ei saa alata varem kui 1.oktoobril.  Välisõpingute perioodil peab vastuvõtvas kõrgkoolis toimuma aktiivne õppetöö.

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 699 9397). Tähtaegade meelespidamiseks, nõuanneteks ja kiireteks küsimusteks soovitame jälgida ka meie Facebooki lehte

Viimati uuendatud: 30.01.2020