Kristjan Jaagu välislähetuste ja välisõpingute taotlusvoorud on avatud!

Kaks Kristjan Jaagu stipendiumite tähtaega on lähenemas! Stipendiumitega toetatakse nii lühiajalisi õppetööga seotud välisreise kui ka pikemaks perioodiks välismaale õppima asumist.

Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. Välislähetuse stipendiumi tähtaeg on 1. oktoober 2018.  Lähetused võivad jääda vahemikku 1.novembrist 2018 kuni 30.septembrini 2019.

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida.Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid välisõpinguid ning välismaal võib viibida alates stipendiumiotsuse langetamisest kuni 30. septembrini 2019. Stipendiumi taotlemise tähtajaks 1. oktoober 2018.

Rohkem infot leiab välislähetuste stipendiumi kohta siit ning välisõpingute stipendiumi kohta siit.

Viimati uuendatud: 06.09.2018
Vaata ka teisi uudiseid