Kristjan Jaagu tasemeõppe stipendium

2016.-2017. õppeaasta juhend
2015-2016. õppeaasta juhend
2014.-2015. õppeaasta juhend

Programmi juhend

NB! Kristjan Jaagu stipendiumid on muutumas! Nõukogu kinnitab uued tingimused jaanuari jooksul.

 

Stipendiumiga toetatakse ühe akadeemilise õppeaasta ulatuses:

  • magistri- või doktoriõpinguid väliskõrgkooli juures;
  • doktoriõpinguid teadusasutuse juures (taotlusele tuleb lisada teadusasutuse kirjeldus).

 

Toetust võib kasutada loengute külastamiseks, individuaalseks tööks, konsultatsioonideks oma valdkonna spetsialistidega jms. Toetust on võimalik saada üks kord vastava taseme õpingute jooksul. Magistri- või doktoriõpingute perioodil peab vastuvõtvas kõrgkoolis toimuma aktiivne õppetöö.

 

Tähelepanu! Tasemeõppe stipendiumit ei saa enam taotleda magistritaseme esimese aasta õpinguteks. See tähendab, et taotluse saab küll esitada magistriõppe esimesel õppeaastal õppides, kuid toetust saab taotleda üksnes teiseks õppeaastaks.

 

Tähtaeg 2016/2017 õppeaastaks stipendiumi taotlemisel on 1. mail 2017 (lähetusperiood 1. juuli 2017 kuni 31. august 2018).

 

Taotluste hindamisel kasutab Sihtasutus Archimedes erialaekspertide abi. Taotlused jaotatakse ekspertide vahel õppevaldkondade kaupa ning iga taotlust hindab vähemalt kaks eksperti. Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu ekspertide esitatud hinnangute põhjal.

 

Kristjan Jaagu tasemeõppe stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Eliisa Sokk (e-mail: eliisa.sokk@archimedes.ee, tel. 697 9227).

Viimati uuendatud: 19.01.2017