Kristjan Jaagu programmi kevadised taotlustähtajad on jõus!

Vaatamata paljudele suurtele muutustele Eestis on Kristjan Jaagu programmi kevadised taotlustähtajad endised!

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Programm pakub stipendiumeid välismaal õppimiseks üliõpilastele ja noorteadlastele, kelle ligipääs erinevate uuringutoetuste vahenditele on vähese kogemuse tõttu veel piiratud. Sihtrühmaks on õppe- ja teadustöös edukad magistrandid ja noorteadlased.
 

 
Programm pakub järgnevaid stipendumivõimalusi:
 
Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi taotluste esitamine on avatud, tähtaeg on 1. aprill 2020.
 
Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi on võimalik taotleda magistri- või doktoriõppe läbimiseks tunnustatud väliskõrgkoolis. Stipendiumi saab taotleda kogu õppeperioodiks (doktoriõppes kuni 4 aastat, magistriõppes kuni 2 aastat).
 
Stipendiumi võib taotleda Eesti kodanik või siin pikaajalise elaniku elamisloaga viibiv isik, kes on taotluse esitamise hetkel väliskõrgkooli magistri- või doktoriõppe tasemeõppesse vastu võetud või kellel on kinnitus väliskõrgkoolist, et ta on vastuvõtuks vajalikud dokumendid esitanud. Õpinguteks magistriõppes saab stipendiumi taotleda juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööjõuturul on selle järele vajadus olemas.
 
Stipendiumi vastu võtnud isik kohustub kolme aasta jooksul pärast väliskõrgkooli lõpetamist töötama oma erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal Eestis. Nõukogu otsusega võib Eestis töötamise kohustuse asendada töötamisega välismaal, kui sellest tõuseb Eesti jaoks samaväärne kasu.
 
Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi ning vajadusel on võimalik taotleda lapsetoetust, õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist. Väliskõrgkoolis võib õppida nii täis- kui osakoormusega.
 
 
Kontaktisik:
Evelin Einla-Polluks (evelin.einla-polluks@archimedes.ee, tel. 699 6496).
  
 
Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi taotluste tähtaeg on 1. mai 2020.
 
Välisõpingute stipendiumi konkurss on avatud kõigile Eesti kõrgkoolide magistrantidele ja doktorantidele, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Toetatakse 1. kuni 12. kuu pikkuseid välisõpinguid.
 
Kui üliõpilasele on määratud Erasmuse+ programmi stipendium, siis on stipendiaadil võimalik taotleda ka Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi. Oluline on silmas pidada, et mõlema stipendiumi saamise korral tuleb teha valik. Stipendiaat ei või samaaegselt saada Kristjan Jaagu välisõpingute ja Erasmus+ õpirände stipendiumi. Samas võib Kristjan Jaagu õpiränne toimuda Erasmus+ raames sõlmitud partnerluslepingute raames.  Muud lisarahastust tuleb taotluses näidata.
 
Vahetusõpinguks väliskõrgkoolis või -teadusasutuses makstakse stipendiumi, mis sisaldab nii elamiskulu kui ka sõidukulu osa.
  
Lisainfo välisõpingute stipendiumi taotlemise ja stipendiumi summade kohta: http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valisopingute-stipendium
Kontaktisik: Eneli Külaots (eneli.kulaots@archimedes.ee, tel. 7300 716).
 
 
Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumi taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2020.
 
Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 1.juulist 2020 kuni 30.septembrini 2021.
 
Stipendiumi suurus arvutatakse päevaraha riikliku alammäära (32 eurot päev) ning sõidukulu ja majutuskulu ühikuhindade alusel. Üritusel osalemise tasu ei hüvitata.
 
Lisainfo välislähetuste stipendiumi kohta: http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valislahetuste-stipendium
Kontaktisik: Anne-Ly Võlli (anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 699 9397).
 
 
 
Palume enne taotluse esitamist tutvuda stipendiumi taotlemise tingimustega. Taotluse saab esitada läbi sihtasutuse Archimedes taotlussüsteemi - taotlused.archimedes.ee. Taotlemine avatakse 1 kuu enne taotlustähtaega.
 
 
 
Viimati uuendatud: 17.03.2020
Vaata ka teisi uudiseid