Kristjan Jaagu osalise õppe stipendium

2016.-2017. õppeaasta juhend
2014.-2015. õppeaasta juhend
2015.-2016. õppeaasta juhend

Programmi juhend

NB! Kristjan Jaagu stipendiumid on muutumas! Nõukogu kinnitab uued tingimused jaanuari jooksul.

 

Toetatakse 1-5 kuud kestvaid õpinguid vahetusüliõpilastena väliskõrgkoolis või teadusasutuses siinsete kraadiõpingute raames. Teadusasutuse külastamiseks saavad toetust taotleda üksnes doktorandid. Selleks tuleb lisada taotlusele teadusasutuse kirjeldus. Toetust võib kasutada:

  • loengute külastamiseks;
  • individuaalseks tööks;
  • praktikaks;
  • konsultatsioonideks oma valdkonna spetsialistidega vms.

 

Üliõpilane ei ole kohustatud kogu perioodi välisülikoolis järjest viibima. Näiteks oleks kolmekuulise toetuse korral võimalik see jagada erinevate semestrite vahel (1 kuu sügisel ja 2 kuud kevadel). Ühe perioodi kestus ei saa olla lühem kui 1 kuu (30 päeva).

 

Toetust saab taotleda õpingute rahastamiseks ainult sama õppeastme ulatuses.Toetust ei saa taotleda ühe lähetuse jooksul mitmes riigis õppimiseks. Reeglina peaks välismaal viibimise ajal toimuma vastuvõtvas kõrgkoolis aktiivne õppetöö.

 

Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu toetuse taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjade alusel. Taotlusi vaatab stipendiuminõukogu läbi 2 korda aastas.

 

Tähtajad 2016.-2017. õppeaastal on:

  • 1. mai 2016 (lähetused 1. juulist 2016 kuni 31. augustini 2017);
  • 1. oktoober 2016 (lähetused 1. novembrist 2016 kuni 31.augustini 2017).

 

Kristjan Jaagu osalise õppe stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

 

Viimati uuendatud: 20.02.2017