Kristjan Jaagu kraadiõppe taotlusvoor on avatud!

Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi taotluste esitamine on avatud, tähtaeg on 1. aprill 2020.

Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi on võimalik taotleda magistri- või doktoriõppe läbimiseks tunnustatud väliskõrgkoolis. Stipendiumi saab taotleda kogu õppeperioodiks (doktoriõppes kuni 4 aastat, magistriõppes kuni 2 aastat).

Stipendiumi võib taotleda Eesti kodanik või siin pikaajalise elaniku elamisloaga viibiv isik, kes on taotluse esitamise hetkel väliskõrgkooli magistri- või doktoriõppe tasemeõppesse vastu võetud või kellel on kinnitus väliskõrgkoolist, et ta on vastuvõtuks vajalikud dokumendid esitanud. Õpinguteks magistriõppes saab stipendiumi taotleda juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööjõuturul on selle järele vajadus olemas.

Stipendiumi vastu võtnud isik kohustub kolme aasta jooksul pärast väliskõrgkooli lõpetamist töötama oma erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal Eestis. Nõukogu otsusega võib Eestis töötamise kohustuse asendada töötamisega välismaal, kui sellest tõuseb Eesti jaoks samaväärne kasu.

Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi ning vajadusel on võimalik taotleda lapsetoetust, õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist. Väliskõrgkoolis võib õppida nii täis- kui osakoormusega.

Palume enne taotluse esitamist tutvuda stipendiumi juhendiga. Taotluse saab esitada läbi Sihtasutuse Archimedes taotlussüsteemi - taotlused.archimedes.ee.

Lisainfo kraadiõppe stipendiumi kohta: http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-kraadiope-valismaal

 

  

  

Viimati uuendatud: 11.03.2020
Vaata ka teisi uudiseid