Kreeka

Vastavalt Kreeka ja Eesti riigi vahel sõlmitud lepingule pakub Kreeka valitsus Eesti kodanikele 2015.-2016. õppeaastaks:

 • stipendiumi Kreeka keele ja kultuuri suvekursusel osalemiseks;
  • sihtrühmaks on taotlemise hetkel kuni 40-aastased magistrandid, doktorandid;
  • kanditaat ei tohi olla Kreeka valitsuse stipendiumi varem saanud;
 • stipendiumi Kreeka keele ja kultuuri õpinguteks.

 

Tähtaeg

Dokumentide esitamise tähtaeg suvekursuse stipendiumi jaoks on 19.03.2015. Keele ja kultuuri õpingute stipendiumi jaoks tuleb elektrooniliselt esitada dokumendid hiljemalt 30.05.2014 ning paberkandjal hiljemalt 10.07.2014.

 

Stipendium

Suvekursusel osalemise stipendium katab õppemaksu, majutuse, toitlustuse ja osalemise üritustel, kuid osalejal tuleb endal tasuda transport sihtkohta ja tagasi.

 

Nõutavad dokumendid

Nõutud dokumendid tuleb esitada inglise keeles 3 eksemplaris:

 • taotlusvorm kleebitud passifotoga;
 • tõend keeleoskuse kohta;
 • ametlik tõend staatuse kohta koduülikoolist;
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • tõend õppetulemuste kohta.

 

Dokumentide esitamine

Paberkandjal dokumendid peavad jõudma sihtasutusse Archimedes:

Märksõna: “Kreeka stipendium”
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 TALLINN

 

Kontakt

Välisriikide stipendiumide kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

Viimati uuendatud: 18.08.2016