Koroonapandeemia väljakutsetele vastu strateegilise koostööga

Erasmus+ strateegilise koostöö projektide lisataotlusvoor tõi tavapärasest rohkem taotlusi ettevõtetelt ja mittetulundusühingutelt. Kokku esitati 17 projektitaotlust, millest rahastuse said kaheksa projekti – neli digiharidust edendavat koostööprojekti ning sama palju loovust edendavaid koostööprojekte. Kokku eraldati 1,48 miljonit eurot.

„Möödunud aasta oli keeruline, kuid Erasmus+ programm tõestas end tubli kohanejana kiiresti muutuvas maailmas. Muuhulgas kuulutas Erasmus+ hariduselu innovatsiooni ning võrdsete võimaluste toetajana välja kaks lisataotlusvooru strateegilise koostöö projektidele vastuseks koroonapandeemia väljakutsetele. Suur rõõm on tõdeda, et huvi digiharidust ning loovust edendavate koostööprojektide lisataotlusvooru vastu oli suur,“ Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse asejuhataja Anne Hütt.

Erasmus+ programmi 2020 koostööprojektide lisataotlusvooruks, 29. oktoobriks esitati 12 projektitaotlust, mille fookuses on digihariduse edendamine ning viis projektitaotlust, mille eesmärk on edendada loovust. Kokku taotleti 17 projektile 3,9 miljonit eurot, mis oli 2,6 korda rohkem kui lisavooru eelarve haridusvaldkonnas (1,5 miljonit eurot). Kõige aktiivsemad taotlejad olid ülikoolid, kes esitasid taotlusi nii üld- kui ka kõrghariduse valdkonda. Seekord oli taotlejate seas tavapärasest rohkem ettevõtteid ja mittetulundusühinguid (47%), võrdluseks kevadises taotlusvoorus oli neid ligi 30%.

Lisataotlusvooru tulemused selgusid 2021. aasta veebruariks. Kokku eraldati kaheksale strateegilisele koostööprojektile (kolm üld-, kaks kõrg- ja kolm täiskasvanuhariduse valdkonnas) 1,48 miljonit eurot. Toetustest 57% eraldati neljale digiharidust edendavale koostööprojektile (kaks üld- ja kaks kõrghariduses) ning 43% neljale loovust edendavale koostööprojektile (üks üld- ja kolm täiskasvanuhariduses). Kokku eraldati strateegilise koostöö projektide 2020. aastal kahes taotlusvoorus 62 projektile 10,17 miljonit eurot.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur on Haridus- ja Noorteameti koosseisu kuuluv Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis. Lisaks kuulub agentuuri tegevuste hulka karjäärinõustajaid toetav Euroguidance, rahvusvahelise noorteinfoga tegelev Eurodesk, Põhja- ja Baltimaade haridusprogramm Nordplus, Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri ning SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskus.

Viimati uuendatud: 09.03.2021
Vaata ka teisi uudiseid