Kõrgharidus

Siit leiad erinevaid toetuste ja partnerite leidmise võimalusi kõrghariduse valdkonnas.

 
Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrgharidusbüroo koondab enda alla laia valiku erinevaid tegevusi, mis toetavad kõrghariduse rahvusvahelistumist.
 
Erinevate stipendiumite toel on võimalik minna välismaale konverentsidele, koolitustele, veeta semester ja või õppeaasta välisriigis või omandada terve kraad mõnes välisülikoolis. Samuti toetab kõrgharidusbüroo õpirännet välisriikidest Eestisse. Siseriiklikult tegeleb kõrgharidusbüroo riiklikult oluliste haridussuundade hoidmise ning arendamisega.
 
Võimalusi pakutakse nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoritudengitele; nii õppejõududele, uurijatele kui ka teistele kõrg- ja ülikoolide töötajatele.
 
Lisaks erinevate toetuste pakkumisele tegeleb kõrgharidusbüroo Eesti riigi, kultuuri ning siinse kõrghariduse tutvustamise, mainekujundusega ning sobivate partnerite otsinguga kogu maailmas. 
Viimati uuendatud: 01.02.2017