Kõrgharidus

Sihtasutuse Archimedes tegeleb alates 1. augustist Erasmus+ õpirände, strateegilise koostöö, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning poliitikate kujundamise ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmt, Euroguidance'i ning SALTO osaluse ja info ressursikeskusega.

Alljärgnevad programmid liikusid edasi haridus- ja noorteameti rahvusvahelistumise osakonda. Vaatamata üleminekule ei muutu taotlejate jaoks taotlemise protsess ning kõik programmid jätkavad tööd samadel alustel. Koos programmidega liikusid üle ka programmide spetsialistid ning nende senised kontaktid on automaatselt edasi suunatud uutele aadressidele.

 • Kristjan Jaagu programm
 • Dora Pluss programm
 • Study in Estonia
 • EMP/Norra koostööprojektid ja õpiränne
 • Noore õpetlase stipendium
 • Rahvuskaaslaste programm
 • Hõimurahvaste programm
 • Erivajadustega üliõpilaste stipendium
 • Asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium
 • Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
 • Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV)
 • Riiklik välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumide programm
 • Välisriikide stipendium
 • Õpetajakoolituse stipendium
 • Eestikeelsed kõrgkooliõpikud
Rahvusvahelistumise osakond koondab enda alla laia valiku erinevaid tegevusi, mis toetavad kõrghariduse rahvusvahelistumist. Erinevate stipendiumite toel on võimalik minna välismaale konverentsidele, koolitustele, veeta semester ja/või õppeaasta välisriigis või omandada terve kraad mõnes välisülikoolis. Samuti toetab kõrghariduse büroo õpi- ja teadusrännet välisriikidest Eestisse. Siseriiklikult tegeleb kõrghariduse büroo riiklikult oluliste haridussuundade hoidmise ja arendamisega. Võimalusi pakutakse nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoritudengitele; nii õppejõududele, uurijatele kui ka teistele kõrgkoolide töötajatele. Paljude võimaluste puhul on osakond rahastuse vahendaja ja informatsiooni levitaja rollis ning seetõttu on nende tegevuste juurde märgitud ka mõne meie hea (välis)partneri kontakt, kellega soovitame küsimuste korral samuti kontakteeruda. Lisaks tegeleb osakond Eesti riigi, keele, kultuuri ning siinse kõrghariduse tutvustamise ja mainekujundusega ning sobivate partnerite otsinguga kogu maailmas.
Viimati uuendatud: 29.11.2021