Korduma kippuvad küsimused

Kas lähetus tohib olla pikem kui 30 päeva, kui lubatud kestvust ületavate päevade eest maksan ise?

Lähetuse kogukestus ei tohi olla pikem kui 30 päeva olenemata stipendiumi maksmise ajast.

 

Kas kutse peab esitama ka raamatukogus/arhiivis töötamisel?

Arhiivi/raamatukogu külastuse puhul on aktsepteeritud väljatrükk asutuse koduleheküljel olevatest lahtiolekuaegadest või vastuskiri asutuse töötajalt.

 

Kui mu tegelikud kulud on suuremad ettenähtust, kas siis on võimalik toetussummat suurendada?

Stipendiumi ei ole võimalik suurendada, sest stipendiumi summa kujuneb fikseeritud toetusmäärade alusel ega olene lähetuse tegelikest kuludest. Soovitame kindlasti uurida erinevate firmade pakkumisi nii sõidukulude kui ka majutuse osas.

 

Kas aruande juurde tuleb lisada ka majutusarve ja kõik muud kuludokumendid?

Aruandes tuleb esitada lisaks aruandevormile üksnes kinnituskiri üritusel osalemise kohta. Hotelliarveid, transpordikulude arveid ning makset tõestavaid dokumente ei ole vaja esitada.

 

Kas kinnituskirjana üritusel osalemise kohta piisab osavõtutasu maksmist tõendavast dokumendist või nimesildist?

Kinnituskirjana tuleb esitada korraldajate poolt väljastatud kinnituskiri, tunnistus või sertifikaat (sh raamatukogu külastuse puhul). Nimesilt või osavõtutasu maksmise kinnitus ei sobi.

 

Kui mu lähetuse kestvus lühenes, kuid tegelikud kulud olid suuremad eraldatud stipendiumist, kas ma siis ei pea tagasimakset tegema?

Kui lähetus lühenes, kuid kulud olid stipendiumist suuremad, siis kahjuks ei ole võimalik arvestada tegelike kuludega, vaid lähtutakse välisriigis viibitud ajast. Pärast aruande esitamist saadetakse stipendiaadile info tagasimakse suuruse kohta.

 

Kui mu tegelikud kulud on suuremad kui stipendium, kas siis võin taotleda kulude katmist ka teistest allikatest?

Stipendiumist kaetavate kulude katteks ei ole lubatud kasutada teisi rahastamisallikaid.

 

Kas stipendiumit on võimalik taotleda ka tagantjärele?

Stipendiumit on võimalik taotleda ainult lähetusteks, mis algavad kõige varem kuu aega peale taotluste esitamise tähtaega. Näiteks kui tähtaeg on 1. märts, siis lähetus, lahkumisega Eestist, võib alata kõige varem 1. aprillil. Kui lähetus algab varem (kasvõi ühe päeva võrra), siis ei vasta taotlus nõuetele ja see jääb hindamisest kõrvale.

Viimati uuendatud: 18.01.2018