Koostööprojektid

Koostööprojektid tugevdavad institutsionaalset, ühistel huvidel põhinevat koostööd Eesti ja EMP riikide kõrgkoolide vahel. Projektides osalevad õppejõud ja töötajad tõstavad oma erialast kompetentsi ning tudengid omandavad rahvusvahelisi kogemusi ja teadmisi, mis tugevdab nende konkurentsivõimet tööturul nii Eestis kui ka välismaal.

Projektid võivad panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse (intellektuaalsed väljundid  on kohustuslikud), luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks, panustades kõrghariduse ja töömaailma integreerimisse. 

Teisest küljest võib teha projekti, mille eesmärk on õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamine ja tudengite lühiajalise õpirände võimaldamine.

Kes võivad esitada taotlusi ja osaleda partneritena?

Koostööprojektid põhinevad vähemalt kahe kõrgkooli osalusel – üks Eestist ja teine Norrast, Liechtensteinist või Islandilt. Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgkoolid. Juhul, kui samas projektis soovib osaleda kolm või enam riiki, peab projekti põhipartneriks igas riigis olema alati kõrgkool. Iga partnerriigi kõrgkool võib projekti kaasata veel teisi partnereid, näiteks ettevõtteid või teisi kõrgharidusega seotud või projekti teemast huvitatud asutusi või organisatsioone.

Projekti koordinaator on Eesti kõrgkool, kes haldab projekti eelarvet, vastutab toetuse korrektse kasutamise eest ja maksab Islandi, Liechtensteini või Norra partneritele nende osa toetusest.

Projekti kestus

Koostööprojektide kestus on 12-24 kuud. Programmist rahastatud projektid peavad olema ellu viidud hiljemalt 30.04.2024.

Rahastamistingimused

Koostööprojekti toetus on minimaalselt 10 000 eurot ja maksimaalselt 150 000 eurot, sõltuvalt projekti keerukusest ja kestusest.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti teel aadressile eeagrants@harno.ee

Taotluste vastuvõtt lõppeb 10. mail 2021 kell 16.00 (kohaliku Eesti aja järgi). Taotlustähtajast hiljem kohale jõudnud taotlusi hindamisele ei saadeta. Taotleja peab veenduma, et taotlus on jõudnud tähtaegselt ametini. Vajadusel võtke järgmistel kontaktidel ühendust.

 

Taotlusdokumendid

Taotlusvorm 2021

Lisa 1 Eelarvevorm 2021

Eelarvevormi täitmise abimaterjal

Viimati uuendatud: 05.05.2021