Koostööprojektid

Koostööprojektid tugevdavad institutsionaalset, ühistel huvidel põhinevat koostööd Eesti ja EMP riikide kõrgkoolide vahel. Projektides osalevad õppejõud ja töötajad tõstavad oma erialast kompetentsi ning tudengid omandavad rahvusvahelisi kogemusi ja teadmisi, mis tugevdab nende konkurentsivõimet tööturul nii Eestis kui ka välismaal.

Projektid võivad olla:

Suuremahulised koostööprojektid, mis panustavad õppekavade ja –meetodite arendamisse (intellektuaalsed väljundid  on kohustuslikud), luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks, panustades kõrghariduse ja töömaailma integreerimisse.

Väikesemahulised koostööprojektid, mille eesmärk on õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamine ja tudengite lühiajalise õpirände võimaldamine.

Kes võivad esitada taotlusi ja osaleda partneritena?

Koostööprojektid põhinevad vähemalt kahe kõrgkooli osalusel – üks Eestist ja teine Islandilt, Norrast või Liechtensteinist. Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgkoolid. Juhul, kui samas projektis soovib osaleda kolm või enam riiki, peab projekti põhipartneriks igas riigis olema alati kõrgkool. Iga partnerriigi kõrgkool võib projekti kaasata veel teisi partnereid, näiteks ettevõtteid või teisi kõrgharidusega seotud või projekti teemast huvitatud asutusi või organisatsioone.

Projekti koordinaator on Eesti kõrgkool, kes haldab projekti eelarvet, vastutab toetuse korrektse kasutamise eest ja maksab Islandi, Liechtensteini või Norra partneritele nende osa toetusest.

Projekti kestus

Koostööprojektide kestus on 12-24 kuud.

Rahastamistingimused

Koostööprojekti toetus on minimaalselt 10 000 eurot ja maksimaalselt 150 000 eurot, sõltuvalt projekti keerukusest ja kestusest.

Viimati uuendatud: 09.10.2018