Koolitused

E-kursus „Multikultuursus, õpi- ja tööränne" avab taas uksed

Eesti õpi- ja töörände võrgustikud valmistuvad sügishooajaks ning koostöös ülikoolidega taasavame Eestis ainulaadse e-kursuse Multikultuursus, õpi- ja tööränne". Kursus on loodud õppijatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi inimeste toetamisest õpi- ja töörände teemadel ja multikultuursusest, sh tööst erineva kultuuritaustaga kliendiga.
 
Kursusel saab teadmisi nii multikultuursusest kui ka tööst inimestega, kes soovivad minna õppima/töötama välismaale või kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärialast nõustamist. Koolituse esmaseks sihtrühmaks on karjäärispetsialistid, aga oodatud on ka kõik teised spetsialistid, kelle kliendid vajavad tuge rahvusvahelise õpi- ja töörände teemal. 2020. jaanuaris lõppenud kursusel osalenud on arvanud, et kursus sobiks ka noorsootöötajatele, õpetajatele ja õppejõududele, kes välistudengeid toetavad. Samuti pagulaste nõustajatele, multikultuursete meeskondade projektijuhtidele, migratsiooniametnikele, personalitöötajatele, sotsiaaltöötajatele jne. Näiteks üks osaleja kirjutas: „Soovitan nendele, kes ei ole varem multikultuursuse, õpi- ja töörändega kokku puutunud, sest saab alustamiseks väga hea ülevaate nendest teemadest.”
 
2020. sügishooajal avame kaks gruppi. Tartu Ülikoolis toimub kursus 14.08–18.12.2020 ja Tallinna Ülikoolis 28.08–18.12.2020. 
 
Tasuta veebipõhine õpe on kombineeritud kahe kontaktseminariga. Osalejate arv on piiratud – mõlemasse gruppi võtame vastu kuni 25 õppijat.
 
Olulised kuupäevad:
14. august 10.30 avaseminar Tartu Ülikooli õppijatele 
28. august 10.30 avaseminar Tallinna Ülikooli õppijatele
12.oktoober 10.30 õpirände veebiseminar (mõlemale grupile koos)
16. november 10.30 töörände veebiseminar (mõlemale grupile koos)
17.detsember 10.30 ühine lõpuseminar (Tallinnas või Tartus mõlemale grupile koos)
 
Registreerimise tähtaeg 30. juuni 2020.
 
Tegemist on paljude ekspertide koostöö valminud koolitusega, mille põhipartnerid on sihtasutuses Archimedes tegutsev Euroguidance keskus, Kutsekojas tegutsev Europassi keskus, Töötukassas tegutsev EURES keskus ning rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv MTÜ YFU Eesti.
 
 
Mõtteid 2019/2020 koolitusel osalenutelt:
 
“Minu jaoks oli kursus huvitav ja hea kogemus, kuna mõtlen ka ise, kuidas  ja kuhu oma edaspidine elu ja karjäär välismaalt tulijatega ja ka välismaal elajana edasi viia. Hetkel olen mentoriks ühele välismaalt noorele, kes plaanib Eestis õppida, kindlasti on sellest kursusest palju kasu.”
 
“Väga hea ja ülevaatlik kursus oli. Kõik sammud käidi rahulikult läbi, oli teooriat ja praktikat. Hea struktureeritud ülevaade teemast.”
 
“Väga põhjalik ja arendav kursus, mis annab juurde mitmeid uusi ideid, kuidas klientidega suhelda.”

Koolitused

Kuivõrd karjäärispetsialistide  tasemeõpe Eestis puudub, siis on kõik pakkumised praktikute hulgas alati väga teretulnud. Euroguidance keskus keskendub viimastel aastatel tehnoloogia kasutamisvõimalustele nõustamises, karjäärikujundamise oskuste arendamisele ja rahvusvahelisele õpirändele. 

  • Partneritega koostöös loodud e-kursus Multikultuursus, õpi- ja tööränne (3 EAP) annab osalejatele võimaluse mõtestada inimeste õpirännet, töörändega seotud küsimusi ja multikultuursust laiemalt ning saada teadmisi tööks inimestega, kes soovivad minna õppima või töötama välismaale ning kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärialast nõustamist. Uue kursuse plaanime avada juba 2020. sügisel.
  • E-kursus International e-Pathfinder on mõeldud inglisekeelsete erialaterminite omandamiseks neile, kel plaan väliskülalisi vastu võtta või ise õpirändama asuda.
  • Unikaalne koolitus 2019. aastal keskendus kutseharidusele. Koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi, Innove ja Soome partneritega korraldasime kutseõppeasutuste meeskondadele 2-päevase koolituse CMS for VET schools in Estonia, mille eesmärk oli pakkuda tuge koolidele, kes alustavad või planeerivad alustada kutsevaliku õppekava rakendamist.
  • Rahvusvahelist tasemeõpet oleme saanud pakkuda koostöös VALA võrgustiku partneritega. Juba neli aastat on Euroguidance toetanud valdkonna praktikutele osalemist Põhjamaade suveülikoolis Use of ICT in guidance and counselling (5EAP).  

Lisaks pakume regulaarselt karjäärispetsialistidele õpirände võimalusi, millest saab täpsemalt lugeda Academia õpirände peatükis. Olulisel kohal on ka muud ettevõtmised, sh 2020. jaanuaris korraldatud karjääriteenuste võrgustikukonverents „Julge hüpe tundmatusse?“, mis andis osalejatele võimaluse tutvuda valdkonna arengute ja uuenduslike praktikatega nii Eestist kui välismaalt.

Viimati uuendatud: 02.06.2020