Koolitused

Koolitused

Kuivõrd karjäärispetsialistide  tasemeõpe Eestis puudub, siis on kõik pakkumised praktikute hulgas alati väga teretulnud. Euroguidance keskus keskendub viimastel aastatel tehnoloogia kasutamisvõimalustele nõustamises, karjäärikujundamise oskuste arendamisele ja rahvusvahelisele õpirändele. 

  • Partneritega koostöös loodud e-kursus Multikultuursus, õpi- ja tööränne (3 EAP) annab osalejatele võimaluse mõtestada inimeste õpirännet, töörändega seotud küsimusi ja multikultuursust laiemalt ning saada teadmisi tööks inimestega, kes soovivad minna õppima või töötama välismaale ning kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärialast nõustamist. Uue kursuse plaanime avada juba 2020. sügisel.
  • E-kursus International e-Pathfinder on mõeldud inglisekeelsete erialaterminite omandamiseks neile, kel plaan väliskülalisi vastu võtta või ise õpirändama asuda.
  • Unikaalne koolitus 2019. aastal keskendus kutseharidusele. Koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi, Innove ja Soome partneritega korraldasime kutseõppeasutuste meeskondadele 2-päevase koolituse CMS for VET schools in Estonia, mille eesmärk oli pakkuda tuge koolidele, kes alustavad või planeerivad alustada kutsevaliku õppekava rakendamist.
  • Rahvusvahelist tasemeõpet oleme saanud pakkuda koostöös VALA võrgustiku partneritega. Juba neli aastat on Euroguidance toetanud valdkonna praktikutele osalemist Põhjamaade suveülikoolis Use of ICT in guidance and counselling (5EAP).  

Lisaks pakume regulaarselt karjäärispetsialistidele õpirände võimalusi, millest saab täpsemalt lugeda Academia õpirände peatükis. Olulisel kohal on ka muud ettevõtmised, sh 2020. jaanuaris korraldatud karjääriteenuste võrgustikukonverents „Julge hüpe tundmatusse?“, mis andis osalejatele võimaluse tutvuda valdkonna arengute ja uuenduslike praktikatega nii Eestist kui välismaalt.

Viimati uuendatud: 05.06.2020