Kolm Eesti kõrgkooli said Euroopa ülikoolide võrgustiku rahastuse

Juulis otsustas Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist rahastada Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Kunstiakadeemia osalusega Euroopa ülikoolide võrgustikke, millest saavad tulevikuülikoolid, mis edendavad Euroopa väärtusi ja identiteeti ning muudavad põhjalikult Euroopa kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Esimesed 17 konsortsiumi valiti välja möödunud aasta juunis, mis hõlmasid 114 ülikooli 24 liikmesriigist, kuid ükski Eesti kõrgkooli osalusega võrgustik rahastust ei saanud. Tänavu juulis valiti 24 uut Euroopa ülikoolide konsortsiumi, kuhu kuulub 26 liikmesriigist 165 ülikooli, millest kolm on Eesti kõrgkoolid. 41 Euroopa ülikoolide ühendust katsetavad Euroopa ülikoolide kontseptsiooni erinevaid mudeleid ja uurivad selle potentsiaali kõrghariduse ümberkujundamisel. Euroopa ülikoolide algatus võetakse täielikult kasutusele ja seda arendatakse edasi järgmise Erasmus+ programmiperioodi raames (2021–2027). Euroopa Komisjon on eraldanud konsortsiumidele Erasmus+ ja Horizon2020 vahenditest 287 miljonit eurot.

„Kolme Eesti kõrgkooli kuulumine Euroopa ülikoolide konsortsiumidesse tõestab, kui head tööd on meie kõrgkoolid teinud hariduse rahvusvahelistumises. Kõrgharidusasutused on teinud aktiivselt koostööd partneritega üle maailma ning Euroopa ülikoolide võrgustike liikmetena ollakse selgelt muutuste eestvedajad ja tuleviku Euroopa kõrghariduse kujundajad,“ selgitas sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri juhataja Anne Hütt.

Tartu Ülikool edendab elukvaliteeti ja kestlikkust linnades ning kogukondades

Tartu Ülikool kuulub koos kaheksa partneriga (Genti Ülikool, Göttingeni Ülikool, Baskimaa Ülikool, Bordeaux’ Ülikool, Iirimaa Rahvuslik Ülikool, Groningeni Ülikool, Uppsala Ülikool ja Bratislava Comeniuse Ülikool) konsortsiumi ENLIGHT (European University Network to Promote Quality of Life, Sustainability & Global Engagement Through Higher Education Transformation). Konsortsiumi missioon on kujundada Euroopa kõrgharidus ümber selliselt, et üliõpilastest kujuneksid maailmakodanikud, kes soovivad tegelda ühiskonna ees seisvate suurte ülesannetega ning edendada elukvaliteeti ja kestlikkust linnades ning kogukondades.

„Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud ja kaasrahastatud Euroopa ülikoolide konsortsiumisse kuulumine tähendab Tartu Ülikooli jaoks tiheda rahvusvahelise koostöö laienemist, avab võimalusi nii õppe- kui  teadustöö tugevdamiseks ning on samal ajal ka kindlasti rahvusvahelise tuntuse ja maine jätkuva tõusu tagaja. Tartu Ülikooli otseseks rolliks on koos Göttingeni Ülikooliga juhtida digitaalse ülikoolilinnaku arendamise tööpaketti, selles osas on meiepoolne panus partnerülikoolides väga oodatud.

Meie õppuritele tähendab tulevikus Tartu Ülikoolis õppimine ühtlasi osa saamist partnerülikoolide poolt pakutavatest kursustest nii reaalse kui virtuaalse mobiilsuse teel. Konsortsiumisse kuulumine pakub ka uusi kontakte ja tihedat suhtlust kõikide partnerülikoolide üliõpilastega, eelkõige üliõpilasesinduste kaudu, mis tõstab kindlasti ka üliõpilasesinduse rolli ja mainet. Kokkuvõtvalt on hea tunne, et me oleme kindlalt jõudnud samale tasemele Euroopa tugevate teadusülikoolidega ning üksteiselt õppides areneme ka kindlasti edasi,“ selgitas Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura.

Tallinna Tehnikaülikooli haridus on vastavuses maailma standardite ning tulevikuvajadustega

Tallinna Tehnikaülikool kuulub koos viie partneriga (Tšehhi Tehnikaülikool Prahas, École Polütehnikum, Eindhoveni Tehnikaülikool, Taani Tehnikaülikool, Müncheni Tehnikaülikool) konsortsiumi EuroTeQ Engineering University. EuroTeQ konsortsiumi eesmärk on kujundada ühiselt tuleviku inseneriharidust läbi nn Euroopa supertehnikaülikooli loomise, mille pakutav haridus lähtub eelkõige tulevikuvajadustest, kaasates sidusgruppe nii tööstusest, avalikust sektorist kui kogu inseneeriaga seotud ökosüsteemist.

„Tallinna Tehnikaülikooli jaoks on tegu pikaajalise strateegilise koostöö alustamisega maailma tipptehnikaülikoolidega, mille tulemusena avaneb nii ülikooli liikmeskonnale kui ka seotud kogukonnale võimalus saada osaks inseneeria- ja tehnoloogiavaldkonna tippteaduse, hariduse ja tööstuse ühisest arengust. Tudengid saavad osa partnerite parimatest õppekavadest ning ülikool saab juurde oluliselt mõjusaid koostöövõimalusi uute väliste partneritega nii ülikoolide kui ettevõtlusmaastikult,“ selgitas Tallina Tehnikaülikooli rahvusvahelise koostöö juht Reijo Karu.

Eesti Kunstiakadeemia arendab Euroopa teadmusettevõtjate ülikooli

Eesti Kunstiakadeemia kuulub koos kuue partneriga (Saarimaa Ülikool, Sofia St Kliment Ohridski Ülikool, Alicante Ülikool, Sileesia Ülikool Katowices, Trieste Ülikool, Vytautas Suure Ülikool) konsortsiumi The European University for Knowledge Entrepreneurs. Transform4Europe konsortsiumi eesmärk on kasvada Euroopa tipptasemel hariduskeskuseks ja muutuste eestvedajaks, mis järgib üliõpilaskeskseid pedagoogilisi lähenemisviise ja osaluspõhiseid, ühiselt loodud juhtimispõhimõtteid.

„Eesti Kunstiakadeemia on alati pidanud äärmiselt oluliseks rahvusvahelist läbikäimist teiste ülikoolidega. Oleme 2010. aastast olnud juhtpositsioonidel mitmetes Põhja- ja Baltimaade võrgustikes, kuid viimastel aastatel leidnud, et me peaksime tihendama sidemeid ka Euroopas laiemalt, mistõttu on meil eriti hea meel, et konsortsium, kuhu nüüd kuulume, sai rahastuse ning ootame põnevusega võimalust asuda koostööd ellu viima,“ rääkis Eesti Kunstiakadeemia välissuhete osakonna juhataja Sandra Mell.

Euroopa ülikoolide liitudes on erinevaid kõrgharidusasutusi kõikjalt Euroopast. Need põhinevad koosloodud pikaajalisel strateegial, mis keskendub kestlikkusele, kvaliteedile ja Euroopa väärtustele. Konsortsiumide eesmärk on pakkuda üliõpilaskeskseid õppekavasid, mida viiakse ühiselt ellu osalevates kõrgkoolides, kus mitmekülgsed üliõpilaskonnad saavad kokku panna endale sobivaid programme ning kasutada õpirände võimalusi kõikidel õppeastmetel.

Euroopa ülikoolide liidud võtavad kasutusele probleemipõhise lähenemisviisi, mille kohaselt üliõpilased, akadeemikud ja kõrgkoolide välised partnerid saavad teha koostööd valdkonnaülestes meeskondades, et lahendada kõige suuremaid probleeme, millega Euroopa praegu silmitsi seisab. Kokku on kahes taotlusvoorus rahastust saanud 41 Euroopa ülikooli, milles osaleb üle 280 kõrgkooli. Iga Euroopa ülikooli toetatakse kuni 5 miljoni euroga Erasmus+ vahenditest ja kuni 2 miljoni euroga Horizon2020 vahenditest.

Viimati uuendatud: 07.09.2020
Vaata ka teisi uudiseid