KKK

Kes võivad taotleda?

Nordplus Juunior – koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kutseõppeasutused, riiklikult tunnustatud spordi- ja muusikakoolid ning muud üldharidusmaastikul tegutsevad asutused ja organisatsioonid, viimased ainult partnerina.

Nordplus kõrgharidusprogramm – Eesti kõrgkoolid (tudengid, õppejõud ja akadeemiline personal), kes osalevad Erasmus+ programmis. Lisaks ka era- ja avalik-õiguslikud organisatsioonid või asutused, kes töötavad kõrghariduse valdkonnas või omavad õigustatud huvi kõrgharidusmaastiku vastu.

Nordplus täiskasvanuhariduse programm – asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse vallas (nii formaal-, mitteformaal- kui informaalne täiskasvanuharidus), täiskasvanute koolitajad, täiskasvanuharidusasutuste juhid ja personal (koolitusjuhid, metoodikud, haridusprogrammide koordinaatorid), haridusametnikud ning täiskasvanud õppijad, kes õpivad mõnes eelpool nimetatud asutuses.

Nordplus horisontaalprogramm – programm on avatud suuremale osale hariduse valdkonnas tegutsevatele sihtrühmadele ja osalejatele.

Nordplus keeleprogramm – koolieelsed lasteasutused, koolid, ülikoolid, uuringute keskused, keeltekoolid ja muud keelõppega tegelevad organisatsioonid, firmad, kultuuriinstituudid, jms.

 

Kuidas käib taotlusprotsess?

Taotlusvormi esitab üks „koordineeriv“ asutus (õpirändeprojektide puhul tavaliselt saatev asutus) ning teised projekti koostööpartnerid täidavad kinnituskirjad, mis elektroonilisele taotlusele juurde lisatakse. Koordinaator on hiljem toetuse eraldamise korral vastutav ka lepinguliste kohustuste, vahe- ja lõpparuande eest ning vastavalt kokkulepetele jagab koordneeriv asutus ka toetuse eraldamise korral projektiraha partnerasutuste vahel.

 

Mis riigid võivad osaleda?

Osalema on oodatud Eesti, Island, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome (k.a. Ahvenamaa) ja Taani (k.a. Gröönimaa ja Fääri saared).

 

Viimati uuendatud: 31.10.2017