Käsiraamat koolijuhile tutvustab Erasmus+ programmi võimalusi

Äsja avaldatud käsiraamat koolijuhile tutvustab Erasmus+ programmis osalemise erinevaid võimalusi, mis aitavad kaasa õppeprotsessi mitmekesistamisele ja õpetajate erialasele ning professionaalsele arengule.

Käsiraamat annab ülevaate tegevusest enne taotlemist, projekti toimimise ajal kui ka pärast projekti lõppemist. Sealt leiab vastuseid erinevatele küsimustele, mis enne taotlemist esile võivad kerkida (nt "Kuidas Erasmus+ toetus parandab õpetamise ja õppimise tulemusi minu koolis?"). Raamat koosneb kahest osast. Esimeses osas tutvustatakse, millist kasu sünnib õpirännetest, strateegilisest koostööst ja ka näiteks Euroopa koolide kogukonna ehk eTwinningu kasutamisest. Teine osa sisaldab praktilisi nõuendeid ja näiteid taotluse esitamisel, parnterite leidmisel jne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiraamatule lisaks soovitame tutvuda juhendiga, kuidas leida paljudes Euroopa riikides korraldatavate kursuste seast sobivaim.

Viimati uuendatud: 05.01.2018
Vaata ka teisi uudiseid