Karjääriteenuste võrgustikukonverents

Sihtasutus Archimedes, Eesti Töötukassa, SA Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing korraldasid 8.-9. jaanuar 2020 karjääriteenuste võrgustikukonverentsi “Julge hüpe tundmatusse?”, et jagada kogemusi Eestist ja välismaalt ning koostöös leida vastuseid kesksele küsimusele - kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning valmistada teda ette elukestvaks õppeks ja astumiseks tööturule. Esimesel päeval, õpiti rahvusvahelistelt ekspertidelt ja arutleti meie strateegiliste valikute üle Eestis. Teisel päeval keskenduti praktikatele. Lisaks Eesti praktikutele olid oma kogemusi jagamas eksperdid OECDst, Austriast, Maltalt, Soomest ja Slovakkiast. Kokku osales konverentsil 130 valdkonna praktikut ja poliitika kujundajat, millele lisandus ligi 450 veebülekande jälgijat. 

Konverentsi raames oli osalejatel võimalus aktiivselt kaasa rääkida karjääriteenuste tulevikuplaanide kujundamisel ning luua seoseid oma igapäevatööga karjääriteenuste osutamisel. Konverentsi korraldajate eesmärk oli toetada sisulist arutelu karjääriteenuste hetkeseisu osas Eestis, millised on osapoolte vajadused ning roll õpilase toetamisel. Fookuses oli karjääriteenuste roll Eesti 2035 haridus- ja noorsootöö strateegiate elluviimisel. Käesolev dokument annab ülevaate põhilistest sõnumitest ja soovitustest.

Konverentsi kokkuvõte: Karjääriteenuste roll ennastjuhtiva inimese kujunemisel

Karjääriteenuste võrgustikukonverentsist toimus otseülekanne, ettekandeid on võimalik järelvaadatavad eesti keeles ja inglise keeles.

Esinejate slaidid leiab allolevast päevakavast. 

 

8. jaanuar

Päeva juhtis Maria Jürimäe.

9.00 Registreerimine

9.30 Sissejuhatus

9.45 Miks pole karjääriteenused kunagi olnud nii olulised? Anthony Mann (PhD) on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poliitika vanemanalüütik, kes keskendub täna oma töös karjääriteenustele. Toetudes kogu maailmas leiduvatele andmetele uuritakse tema töös, kuidas kujunevad noorte karjäärisoovid, milline on nende mõju hariduse ja tööhõive tulemustele ning kuidas saab karjääriteenuste sekkumisi kõige tõhusamalt rakendada.

10.30 Võimaluste arutelu: kogemuste ja soovituste koondamine

11.00 Sirutuspaus

11.15 Karjääriteenuste uus mõtestamine Raimo Vuorinen (PhD) töötab Soome haridusuuringute instituudi projektijuhina. Aastatel 2007-15 oli ta Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) koordinaator. Võrgustik abistas Euroopa Liidu liikmesriike ja Komisjoni karjääriteenuste alase koostöö edendamisel nii haridus- kui ka tööhõivesektoris. Tema teadusuuringud keskenduvad tõenduspõhise karjääriteenuste poliitika väljatöötamisele, samuti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine nõustamisel. Ta on Rahvusvahelise Karjääriteenuste Avaliku Poliitika Arenduskeskuse (ICCDPP) juhatuse esimees.

12.00 Probleemide arutelu: kogemuste ja soovituste koondamine 

12.30 Vahekokkuvõtted

13.00 Lõuna

14.00 Ennastjuhtiv inimene 2035 Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts (PhD) annab ülevaade hetkeseisust, kuidas on  kajastatud karjääriteenused haridus- ja noortevaldkonna strateegiates ning milline on karjääriteenuste roll selle visiooni elluviimisel.

14.20 Paneel: Eesti 2035 ja karjääriteenuste roll selle elluviimisel (Osalejad Ada Tamme Ülenurme Gümnaasiumist, Anna Gramberg Karjäärinõustajate Ühingust, Kristi Vinter-Nemvalts Haridus- ja Teadusministeeriumist, Mait Palts Kaubandus- ja Tööstuskojast, Joosep Kään Õpilasesinduste Liidust, Meelis Paavel Töötukassast; arutelu juht on Hanno Tomberg Sihtasutusest Archimedes)

15.00 Lahenduste arutelu: kogemuste ja soovituste koondamine

15.30 Päeva kokkuvõtted

16.00 Päeva lõpp

9. jaanuar

9.00 Esimese päeva kokkuvõtted ja teise päeva sissejuhatus

9.30 1. õpitubade sessioon (A, B ja C toimuvad samaaegselt)

  • 1A IBOBB – karjääriõpe Austria koolides  Õpitoa läbiviijad on Prof.in Margit Pichler, MA, BEd, Austria Pedagoogilisest Kõrgkoolist ja Markus Krug. Õpitoas keskendutakse karjääriõppele ning -nõustamiskogemusele Austria koolides.
  • 1B Karjäärinõustamise praktikad ülikoolis Õpitoa läbiviijad Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse juhataja Kristel Lään-Saarik ja Tallinna Tehnikaülikooli karjäärinõustamise spetsialist Monika Sutrop. Õpitoas antakse ülevaade karjäärinõustamise olemusest ja praktikatest Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, sh tutvustada üliõpilase profiili ja peamisi karjäärinõustaja poole pöördumise põhjuseid, jagada parimaid praktikaid ning arutleda koostööpunkte teiste õppetasemete/valdkondade karjäärispetsialistidega.
  • 1C Piilupardid infomerel Õpitoa läbiviijad karjääriinfo spetsialist Kadri Haavandi ja karjäärinõustaja Silja Lilles-Sula Eesti Töötukassast. Õpitoas jagatakse Eesti Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi õpilaste teadlike haridus- ja tööalaste valikute toetamisel. 

10.50 Energiapaus ja õpitubadesse jagunemine

11.20 2. õpitubade sessioon

  • 2A Karjäärinõustamise õpe ja arendamine Malta näitelÕpitoa läbiviijad karjäärinõustaja Dorianne Gravina St. Ignatius Kolledžist ja Stephen Camilleri, nõustaja ja Malta ülikooli lektor. Õpitoa eesmärk on jagada osalejatega Malta kogemust karjääriteenuste arendamisel.
  • 2B  Rahvusvaheline õpi- ja tööränne Õpitoa läbiviijad on Eures valdkonna spetsialistid Marta Traks ja Monika Toiger Eesti Töötukassast, kogemustega õpirändaja Aleksander Traks ning YFU (Youth For Understanding) Eesti esindajatena Johanna Viik ja Kadri Eensalu. Õpitoas tutvustatakse e-kursuse „Multikultuursus, õpi- ja tööränne“ kogemust, tuuakse osalejateni praktilisi lugusid õpilastelt ning läbi simulatsiooni astutakse õpirändehuvilise õpilase kingadesse.
  • 2C Eneseteadlikuks karjääri kujundajaks kutsekoolist?! Õpitoa läbiviijad on Sihtasutusest Innove: Katrin Kivisild, ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu programmijuht ja kutsehariduse peaspetsialist Virve Kinkar. Õpitoa eesmärk on tutvustada uusi võimalusi karjääri kujundamise pädevuste koostöiseks arendamiseks kutsehariduses.

12.40 Kerge lõuna

13.40 3. õpitubade sessioon

  • 3A Lifeology - talendikate gümnaasiumiõpilaste toetamine Slovakkias Õpitoa viivad läbi koolitaja ja treener, mitme ettevõtte juht, meetodi Lifeology väljatöötaja Henrieta Holúbeková, haridusvaldkonna nõustaja ja mentor, mitme ettevõtte asutaja Pavol Markovic ja Lifeology Teen akrediteeritud mentor Barbara Baisova. Õpitoas tutvustatakse Lifeology meetodi põhimõtteid ja kasutajakogemust Slovakkias.
  • 3B Küsi ja Sulle antakse Õpitoa läbiviijad karjäärispetsialistid Kerli Valgma ja Lili Saksing Eesti Töötukassa Raplamaa osakonnast. Eesmärk on jagada Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi grupinõustamisest teemal „Tuleviku kujundamise oskused“.
  • 3C Millise õppevaraga toetada õppija toimetulekut Euroopa tööturul?  Õpitoa läbiviijad on Heli Oruaas Kutsekojast, Tiiu Laan Tartu Tamme Koolist ja Kersti Kivirüüt Innovest. Õpitoas tutvustatakse SA Kutsekoja õppevara üldhariduskoolidele ning praktilist karjääriteenuste korraldust Tartu Tamme kooli näitel. Õpitoas analüüsitakse, kuidas tõhusamalt toetada üldhariduskoolis õpilaste toimetulekut Euroopa tööturul. 

15.00 Sirutuspaus ja liikumine suurde saali

15.15 Kokkuvõtted

16.00 Konverentsi lõpp

Rohkem pilte konverentsist saab näha siin. Piltide autor on Anni Sahkur.
Viimati uuendatud: 17.04.2020