Karjääriteenused Eestis

Brošüür "Lifelong Guidance in Estonia 2020annab üksikasjaliku ülevaate karjääriteenustest Eestis. Koostajate eesmärk on toetada kõiki karjääriteenuste kogukonna osalisi, kes soovivad end rahvusvaheliselt tasandil proovile panna, Eesti kogemust levitada ja väliskogemusi Eestisse tuua.

Materjal annab ülevaate õigusruumist, teenuste osutamisest ja arendamisest haridus- ja tööhõive sektoris ning ka strateegilise vaate. Lisaks antakse terviklik pilt, millistes rahvusvahelistes programmides ja organisatsioonides oleme esindatud.

Kuivõrd valdkonna professionaalide tegutsemisvaldkond on tihedalt seotud haridus- ja tööhõive sektoriga, siis saab lugeja esmase info ka haridussüsteemist ja tööturunäitajatest Eestis.

Kui oled minemas erialasele välisvisiidile või valmistud erialaspetsialiste vastu võtma ja soovid materjali trükisena nendega jagada, võta ühendust Margit Rammoga margit.rammo@harno.ee.

#Euroguidance

Viimati uuendatud: 25.02.2021