Jõgevamaal kohtusid maailma eri paigus eesti keelt õpetavad lektorid

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) raames toimus 12.-14. augustil järjekordne eesti keele välislektorite suveseminar. Seekordseks toimumispaigaks oli Mokko talu Jõgevamaal. Kolme päeva jooksul kohtusid 19 eesti keele ja kultuuri lektorit, kes on töötamas Hiinas, Ungaris, Lätis, Soomes, Poolas, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Ukrainas ja Itaalias.

Suveseminaril peeti ettekandeid järgmistel: digivarandus eesti ja sugulaskeelte abistavaks õppeks (Eesti Keeleressursside Keskus), mälust ja metakognitsioonist (G. Arro Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut), haridus ekraanil (Tartu Ülikooli transmeedia uurimisgrupp), eesti keele nädal (Eesti Instituut). Teemagruppides jagati kogemusi eesti keele ja kultuuri õppemeetodite, õppekava, õppevara ja ürituste korraldamise kohta välisülikoolides.

Suveseminari raames külastati Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi, kus prooviti nii rehkendust, usuõpetust kui laulmist ja tublimad said teise talve koolitunnistuse. Muusikaliste oskuste edasiarendamise eest hoolitses Cätlin Mägi Viljandi Kultuuriakadeemiast, kes dirigeeris parmupilli töötoa kulminatsioonina ka lektorite ansamblit. Üllatuskülalisena astus üles EKKAV Estophiluse uurijastipendiumi laureaat UC Berkeley ülikooli õppejõud David Ilmar Lepasaar Beecher, tutvustades oma nägemust mitmekeelsest maailmapildist ja muusikast.

EKKAVi raames kohtutakse järgmisel aastal konverentsi „Eesti keel ja kultuur maailmas VI“ raames. Suur tänu kõigile seminarist osavõtnutele!

Viimati uuendatud: 16.08.2019
Vaata ka teisi uudiseid