Jaapan

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi  programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.
Nende õppe-ja kultuurivahetusprogrammide peamiseks eesmärgiks on edendada teineteisemõistmist jaapanlaste ja eestlaste vahel, julgustada paremini mõistma Jaapanit ning edendada rahvusvahelist koostööd. Loodetavasti leiate nende programmide hulgast endale sobiva!

Jaapani Valitsus pakub MEXT stipendiume 2019. aastaks. Eesti õpilased saavad kandideerida Jaapanis õppimiseks järgmistele stipendiumitele:

  • Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship)
  • Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)
  • Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship) 
  • Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

 

Tähtaeg

Taotluse esitamise tähtaeg on kõikidel stipendiumitel: 15. JUUNI, 2018 (reede)

Edukaks osutunud kandidaatide teatavaks tegemine : 27. JUUNI, 2018 (kolmapäev)
Kirjalik eksam: 2. JUULI, 2018 (esmaspäev)
Intervjuu (eksami edukalt sooritanud kandidaatidele): 9. JUULI, 2018 (esmaspäev)

 

Lisateave stipendiumide kohta ning avalduste vormid on leitavad Jaapani Suursaatkonna kodulehelt.

 

Dokumentide esitamine

Kõik nõutud dokumendid peavad korrektselt täidetuna jõudma selleks kuupäevaks Jaapani saatkonda, kas otse või sihtasutuse Archimedes vahendusel:

Jaapani Suursaatkond
Harju 6, 15069 Tallinn

 

või

Märksõna “Jaapani stipendium”
SA Archimedes
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Koidula 13A 10125 TALLINN

 

Lisainformatsioon

Küsimuste korral kirjutage aadressil tiina.uibo@ti.mofa.go.jp.

Viimati uuendatud: 15.05.2018