India

India valitsus pakub Eesti kodanikele ITEC programmi kaudu stipendiume Indias toimuvatel täienduskoolituskursustel osalemiseks. Eesti poolt ei anta täiendavat toetust osalemiseks inglise keele kursustel. Taotluste hulgast teeb eelvaliku Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt määratud riikidevaheliste lepingute stipendiumprogrammi komisjon. Stipendiaatide lõppvaliku ja stipendiumi määrab India vastav asutus (Ministry of External Affairs and Government of India). Hindamisel arvestatakse taotleja motivatsiooni, kandidaadi õppeedukust ja esitatud dokumentide korrektsust. Hetkel toimuvad kursused ainult veebipõhiselt.
 

Stipendium

Korraldajate poolt kaetakse koolitusmaterjalid ning ka edasi-tagasi reisi- ja majutuskulud, osavõtutasu. Osalejatele makstakse ka päevaraha (1200 INR päev) millest vajadusel arvestatakse maha kohapealne toitlustus. 

Tähtaeg

Taotlusi saab esitada jooksvalt, kuid palume arvestada menetlusajaga. Taotlus tuleks esitada 3 kuud enne kursuse toimumist

 

Tingimused

 • Vanusepiirang on 25 – 45 aastat (toetuse kasutamise ajal);
 • kandidaat peab omama valitud kursusele sobivat akadeemilist ja/või tööalast tausta;
 • taotlusi võivad esitada isikud, kes pole India valitsuse stipendiumi varem saanud;
 • kandidaadid peavad valdama inglise keelt;
 • eelistatakse riigiametnikke;
 • taotlusi inglise keele kursustele ei võeta vastu.

 

Nõutavad dokumendid

 • Veebipõhine taotlusvorm (Apply for ITEC/SCAAP Course), mis tuleb ära täita, välja printida ja allkirjastada;.
 • inglise keele oskust tõendav dokument (nt tõend ülikoolist/keeltekoolist);
 • viimase diplomi koopia ja väljavõte õpinguraamatust või tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles);
 • motivatsioonikiri;
 • tervisetõend.

 

Dokumentide esitamine
Nõutud dokumendid tuleb esitada inglise keeles ja kahes eksemplaris (originaal ja koopia). Meili teel saadetud dokumente vastu ei võeta. Kõik dokumendid peavad olema inglise keeles ning need tuleb saata posti teel aadressile:

MÄRKSÕNA: India
Rahvusvahelistumise osakond
Haridus-ja Noorteamet
Tõnismägi 11
10119 Tallinn

 

Lisainformatsioon

Tutvu kindlasti ka täiendava infoga kursuste kohta (sh kursuste kirjelduse all on välja toodud nõuded kandidaatidele) ning loe lisainfot stipendiumi kohta.

 

Kontakt
Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman  (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 09.04.2021