India

India valitsus pakub Eesti kodanikele (umbes 10 kohta) ITEC programmi kaudu stipendiume Indias toimuvatel täienduskoolituskursustel osalemiseks 2017.-2018. õppeaastal.  õppeaastal. Eesti pool ei toeta osalemist inglise keele kursustel. Taotluste hulgast teeb eelvaliku Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt määratud komisjon. Lõppvaliku teeb ja stipendiumi määrab India pool. Hindamisel arvestatakse taotleja motivatsiooni, kandidaadi õppeedukust ja esitatud dokumentide korrektsust.

 

Stipendium

Stipendiumi suurus on 25 000 INR kuus, millele lisandub 5 000 INR õpikute ostmiseks. Korraldajate poolt kaetakse ka edasi-tagasi reisi- ja majutuskulud ning osavõtutasu.

 

Tähtaeg

Taotlusi saab esitada jooksvalt, kuid palume arvestada menetlusajaga. Taotlus tuleks esitada 2-3 kuud enne kursuse toimumist

 

Tingimused

 • Vanusepiirang on 25 – 45 aastat (toetuse kasutamise ajal);
 • kandidaat peab omama valitud kursusele sobivat akadeemilist ja/või tööalast tausta;
 • taotlusi võivad esitada isikud, kes pole India valitsuse stipendiumi varem saanud;
 • kandidaadid peavad valdama inglise keelt;
 • eelistatakse riigiametnikke;
 • taotlusi inglise keele kursustele ei võeta vastu.

 

Nõutavad dokumendid

 • Veebipõhine taotlusvorm (Apply for ITEC/SCAAP Course), mis tuleb ära täita, välja printida ja allkirjastada;.
 • inglise keele oskust tõendav dokument (nt tõend ülikoolist/keeltekoolist);
 • viimase diplomi koopia ja väljavõte õpinguraamatust või tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles);
 • motivatsioonikiri;
 • tervisetõend.

 

Dokumentide esitamine
Nõutud dokumendid tuleb esitada inglise keeles ja kahes eksemplaris (originaal ja koopia). Meili teel saadetud dokumente vastu ei võeta. Kõik dokumendid peavad olema inglise keeles ning need tuleb saata posti teel aadressile:

MÄRKSÕNA: India
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Sihtasutus Archimedes
Tõnismägi 11
10119 Tallinn

 

Lisainformatsioon

Tutvu kindlasti ka täiendava infoga kursuste kohta (sh kursuste kirjelduse all on välja toodud nõuded kandidaatidele) ning loe lisainfot stipendiumi kohta.

 

Kontakt
Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman  (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 17.12.2019