Hiina

Hiina Rahvavabariik pakub 2020/2021.õppeaastaks stipendiume bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks ning teadustööks. 
 

Tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.veebruar 2020.
 

Tingimused

 • Kandidaat ei tohi olla Hiina kodanik ning peab olema hea tervise juures;
 • bakalaureuseõppesse kandideerijad peavad omama keskharidust ning olema nooremad kui 25 aastat;
 • magistriõppesse kandideerijate vanusepiiriks on 35 aastat;
 • doktoriõppesse kandideerijate vanusepiiriks on 40 aastat;
 • nooremteaduri programmi kandideerijate vanusepiiriks on 45 aastat (eelduseks on, et kandidaat on läbinud vähemalt 2 kursust bakalaureuseõppest);
 • vanemteaduri programmi kandideerijate vanusepiiriks on 50 aastat (eelduseks on omandatud magistrikraad või dotsendi ametikoht).

 

Dokumendid tuleb esitada hiina või inglise keeles taotlussüsteemis. Väljatrükk ühes eksemplaris peab jõudma tähtajaks Hiina saatkonda. Taotlemise tingimused on leitavad siin.

 • taotlusvorm (hiina või inglise keeles);
 • passi avalehe koopia, mille kehtivusaeg peab olema vähemalt kuni 1.märts 2021;
 • viimati omandatud haridustaseme diplomi notariaalselt kinnitatud koopia koos hinnetelehega ja nimetatud dokumentide notariaalselt kinnitatud tõlked;
 • ametlik tõend staatuse kohta koduülikoolist. Üliõpilaste esitatav tõend peab sisaldama järgmist infot: mis tasemel tudeng on, mitmendal õppeaastal, kui pikk on õpingute nominaalaeg;
 • kinnitatud tõend õppetulemuste kohta;
 • põhjalik plaanitava õppe- või teadustöö plaan (min 200 sõna bakalaureuse üliõpilaste puhul; min 800 sõna magistri puhul ja min 500 muude stipendiumite-taotlejad puhul);
 • 2 soovituskirja professorilt või teadurilt kodukõrgkoolist (teadurid ja kraadiõppurid);
 • muusika ja kunsti eriala tudengitel tuleb taotlusele lisada ülevaade oma töödest (muusika- helisalvestis; fotod kahest visandist, kahest värvimaalist ja kahest muust tööst);
 • vastuvõtva ülikooli kinnituskiri vastuvõtmise kohta;
 • tervisetõend koos nõutud testide tulemustega;
 • tõend keeleoskusest (HSK keeletõend, IELTS või TOFEL test)
 • taotlejad, kes on nooremad kui 18 aastat peavad esitama dokumendi seadusliku hooldaja kohta Hiinas.

Taotlusvorm tuleb täita online süsteemis, abiks on taotlusvormi täitmise juhend. Dokumendid, mis ei ole hiina või inglise keelsed tuleb lisada notraalselt kinnitatud tõlked hiina või inglise keelde. Taotlus tuleb esmalt täita elektrooniliselt, seejärel välja printida ja saata ka allkirjastatult paberil koos teiste dokumentidega Hiina Eesti saatkonda.

 

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman  (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 17.12.2019