Hiina

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume kraadiõppekse 2021/2022. õppeaastaks  kõigis astmetes. Lisaks uurimus- ja teadustööks Eesti kõrgkoolide akadeemilistele töötajatele.ja teaduritele.

Stipendiumiga kaetakse kogu kraadiõppe periood või teadustöö aega ning lisaks 1-2 aastat Hiina keele õpet. Stipendiumi saab taotleda õppe- või teadustööks 289 Hiina haridusasutuses, kes on liitunud programmiga. Täpsemat informatsiooni programmis osalevate ülikoolide kohta leiab siit: http://www.csc.edu.cn/studyinchina või http://www.campuschina.org.

Stipendiumitele saavad taotleda:

  • hea tervisega  mitte Hiina kodakondsusega isikud;
  • bakalaureuseõppesse kandideerimisel alla 25- aastane abiturient;
  • magistriõppesse kandideerimisel alla 35-aastane bakalaureusekraadiga;
  • doktoriõppese kandideerimisel alla 40-aastane magistrikraadiga;
  • teadus – või uurimustöö stipendiumile kandideerimisel olema alla 50- aastane magistrikraadiga või dotsendi astmes (või kõrgem);
  • vanemteaduri stipendiumile kandideerimisel alla 50-aastane.

Stipendiumite ulatuse puhul on kaks võimalust osaline ja täielik stipendium. Täisstipendiumi puhul kaetakse õppemaks ja majutus ning igakuine stipendium, mida maksab kohapealne ülikool. Osalise stipendiumi puhul kaetakse osa märgitud kulusid. 

Igakuiste stipendiumite määrad jüaanides (CNY):

  • bakalaureuseõppes 2500 CNY kuus;
  • magistriõppes/teadus-ja uurimustöö stipendiaadile 3000 CNY kuus;
  • doktoriõppes/ vanemteaduri stipendiaadile 3500 CNY kuus.

Majutuseks pakutakse ülikooli ühiselamus või kaetakse kulusid majutustoetusega.

Täpsed  tingimused sõltuvad vastuvõtvast ülikoolist.

Tähtaeg

Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 26. veebruar 2021. Kõik dokumendid tuleb esitada läbi elektroonilise taotlussüsteemi. Juhend leitav siit.

Lisainformatsioon

Täpsemat infot  stipendiumi taotlemise tingimuste kohta leiab siit

Stipendiumite taotlemiseks vajalik lisadokumendi vorm.

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman  (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 14.01.2021