Hea nõu taotlejale

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Motivatsioonikiri 

Mõned meie taotlejad näevad taotluse osaks olevat motivatsioonikirja tüütu formaalsusena, kus nõutud sõnade arv tuleb lihtsalt täis kirjutada. Nii toimides võiksite aga taotluse pigem esitamata jätta. Motivatsioonikiri on ainus taotlejale antud seaduslik viis hindamist mõjutada, kasutage seda! Meie saame siin anda vaid nõu, mida selle juures unustada ei tohiks. 

Motivatsioonikirja ainus eesmärk on näidata taotlejat heast küljest ja tuua välja, miks välisõpingud on taotleja senise tegevuse ja tuleviku seisukohast olulised. Öelge, miks te soovite välismaal õppida, miks on see Teile tähtis ja mida see võimalus Teie elus muudab. Parim taktika on olla aus enese ja hindaja vastu, näidata, et see on tegevus, mis on Teil hästi läbi mõeldud ja sobitub Teie kaugemate eesmärkidega. 

Isikliku motivatsiooni kõrval ärge unustage ka laiemat pilti. Kui Te ei oska kuskilt alustada, mõelge kiusliku hindaja peale, kes küsib järjekindlalt: "Ja mis siis?". Mis siis, et Teie soovite saada selleks-ja-selleks või et seal ülikoolis on hea juhendaja? Mida see annab Eestile? Siinsele ühiskonnale, teadusele, majandusele? Kas meil on selle valdkonna inimesi vaja? Miks seda peab õppima just välismaal ja miks just selles riigis või ülikoolis? Miks seda peaksite seal õppima just Teie? Hindajad ei soovi näha loosungeid, vaid põhjendusi!

Oluline osa motivatsioonikirjast on kindlasti välisõpingute asetamine oma senise tegevuse konteksti. Näidake, et teie valikud on loogilised, läbimõeldud ja eesmärgid pikaajalised. Tooge välja sündmused, mis Teie valikuid toetavad ja näitavad pühendumist väljatoodud sihtidele. Kasutage võimalust rõhutada oma tugevaid külgi jäädes seejuures siiski ausaks ja realistlikuks. 

Vormilt peaks motivatsioonikiri olema professionaalne, konkreetne, korrektne ja hästi struktureeritud. Kui kirjutate motivatsioonikirja otse taotlusvormi, ei anna see tegelikult head võimalust seda analüüsida. Võtke motivatsioonikirja kirjutamiseks aega ja kirjutage see esmalt valmis eraldiseisva dokumendina. Võimalusel jätke see seejärel päevaks või isegi nädalaks seisma, enne kui seda täiendate. Teksti taotlusvormi üle kandes püüdke säilitada selle struktuur ja kontrollige kindlasti ka õigekirja. 

Soovime kõigile häid põhjendusi! 

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021