Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri avalikud hanked

 

Käimasolevad hanked:

Archimedes Foundation is looking for project manager for Estonian education brand ambassadors project (8.03.2017)

 

Archimedes Foundation is looking for self-motivated and experienced project manager to assist Study in Estonia team in creating concept and activity plan for 2018-2020 Estonian education brand ambassadors. Activities will take place in context of the marketing of study and employment opportunities in Estonia (DoRa Plus activity 4).

 • Tasks include (but are not limited to):

   

  • Mapping potential interested target groups/persons in Estonia and abroad. Mapping activities can include targeted interviews with international students, alumni and other stakeholders, analysis of DreamApply database and communication with higher education institutions and other governmental or non-governmental bodies;
  • Creating a concept for brand ambassadors, including potential communication strategies for involving ambassadors, including their inclusion, motivation and potential activities;
  • Creating activity plan for period 2018-2020 on how to implement education brand ambassadors’ project by Archimedes Foundation and related stakeholders that includes proposals for toolbox for ambassadors.
  • Present the concept and activity plan during at least one event in Estonia, place and time to be agreed on later date.
 • Expectations to project manager:

  • Master’s degree or equal in marketing or strong background in higher education marketing;
  • English language skills at least on C1 level;
  • Excellent communications skills, flexibility, resistance to stress;
  • Experience with national level higher education marketing projects is considered a plus.
 • Expected time of work is April 2017-September 2017. Project manager is expected to work independently with his/her own technology and office supplies, participating in team meetings and events as required.

   

  To participate in competition please send CV and cover letter along with expected gross payment for whole period (for companies please present expected payment both with and without VAT) to liis.uulman@archimedes.ee by 14.03.2017 at the latest.

   

  With any additional questions please contact Raul Ranne (raul.ranne@archimedes.ee).

 

           Call for tender can be found here.

 

Möödunud hanked:

SA Archimedes kuulutab välja avaliku pakkumiskutse Erasmus+ programmi sotsiaalmeediakampaania läbiviimiseks (7.03.2017).

 

Ootame hinnapakkumisi sotsiaalmeediakampaania korraldamiseks. Kampaania on mõeldud üleskutsena ning planeeritud osana sotsiaalmeediakampaaniast (levitamine on planeeritud Facebookis ning kodulehtedel). 

 • Idee: 

  •  Plaanis on toota ca 1-minutiline üleskutsevideo mõne Eestis tuntud ja populaarse artistiga, kes kutsuks osalema Erasmuse kampaanias. Kampaanias osalemiseks peaks noored, kes on hetkel või on varem käinud välismaal Erasmusega vahetuses foto enda kogemusest SA Archimedese Facebooki. Kõige populaarsem foto saaks auhinnaks koduse kontserdi artistiga, kes üleskutses osaleb. Artistiga on läbirääkimisi alustatud ning on olemas kokkulepe tema osalemiseks videoklipis ning esialgne kokkulepe kodukontserdiks. Kodukontserdi lõplik kokkulepe (sh esinemistasu) jääb pakkuja korraldada.
 • Pakkujalt ootame:
  • Sotsiaalmeedia kampaania haldamine ja juhtimine
  • Kampaaniast teavitava teaseri (foto) levitamine sotsiaalmeedias
  • Kampaania juhtlause väljatöötamises osalemine
  • Üleskutsevideoklipi levitamist aktiivselt kahe nädalal jooksul aprillis (videoklipp SA Archimedese poolt)
  • Suhtlust videoklipis esineva artistiga seoses kodukontserdiga (sh tasu kokkulepe)
  • Auhinnana lubatud kodukontserdi korraldus (sh kuupäevade kokkulepped artistiga ning auhinna võitjaga, artisti tasu kontserdi eest jms)
  • Auhinna loosimine
  • Väikeste lisaauhindade korraldus ning hankimine (auhinnad tuleb SA Archimedesega kooskõlastada)
  • Kokkuvõte kampaaniast, tulemuslikkuse hindamine
 • Sihtgrupp:
  • Aktiivne sihtgrupp (postitajad) - noored, kes on Erasmusega välismaal käinud või viibivad hetkel seal
  • Noored (õpilased ja üliõpilased), kes võiksid potentsiaalselt välismaale õppima minna
 • Ajagraafik: Ettevalmistusperiood märts 2017, klipi levitamine ja fotode kogumise aktiivne periood aprill 2017 (teaser välja aprill alguses, nädal hiljem algab aktiivne klipi levitamine ja fotode kogumine, mille kestus on kokku kaks nädalat).
 • Kampaania eesmärk: teadvustada Erasmus+ võimalusi ning suurendada väljaminevate tudengite arvu.
 • Lisainfo (sh videos kasutatava artisti info) ja küsimused:

  Greta Roosaar

  greta.roosaar@archimedes.ee

  +372 58040822

  Kui teil on huvi pakkumine esitada, siis palun seda teha aadressile greta.roosaar@archimedes.ee hiljemalt 12. märtsil 2017 kell 23:59. Pakkumiskutse võitja otsustatakse hinna ning pakkumise kvaliteedi põhjal.

SA Archimedes kuulutab välja avaliku pakkumiskutse Erasmus+ programmi tarbeks videoklipi tootmisele.

Ootame hinnapakkumisi videoklipi tootmisele. Klipp on mõeldud üleskutsena ning planeeritud osana sotsiaalmeediakampaaniast (levitamine on planeeritud Facebookis ning kodulehtedel).

 • Pakkujalt ootame:
  • Videoklippide tootmise ettevalmistus (sh täpse stsenaariumi kirjutamine ning kooskõlastus SA Archimedese esindajaga (vajalikud täpsustused kampaania tingimuste kohta))
  • Suhtlus ning kokkulepped klipis esineva artistiga. Kusjuures pakkumise sisse peaks jääma artisti tasu videoklipis osalemise eest. Hilisem tasu kontserdi eest jääb SA Archimedese või SA Archimedese koostööpartneri eraldiseisvaks kokkuleppeks. Küll aga on vajalik, et artist on andnud põhimõttelise nõusoleku kontserdi andmiseks, kuna videos esinev artist peab kattuma hilisemalt kontserti andva artistiga. Seetõttu on oluline, et läbirääkimised on kooskõlastatud SA Archimedese esindajaga.
  • Kogu video tootmisega seonduv kulu (sh kõik kokkulepped, mis puudutavad kasutatava heli/visuaalide autoriõigusi jne), videoklippide järeltöötlus.
  • Videomaterjali lõplikku valmimist ja üleandmist hiljemalt 31.03.2017
  • NB! Hilisem kontserdikorraldus ei jää pakkuja kanda, st ei pea sisalduma hinnapakkumises.
 • Sihtgrupp:

  • Aktiivne sihtgrupp (postitajad) - noored, kes on Erasmusega välismaal käinud või viibivad hetkel seal

  • Noored (õpilased ja üliõpilased), kes võiksid potentsiaalselt välismaale õppima minna

 • Ajagraafik: Ettevalmistusperiood märts 2017 (sh ettevalmistused võteteks, artistiga, võtteperiood, järeltöötlus), klippide kasutamise aktiivne periood aprill 2017, video aktiivne levitamine (kusjuures video jääb tellijale ja tellija partnerile ka hilisemaks vabaks levitamiseks)

 • Kampaania eesmärk: teadvustada Erasmus+ võimalusi ning suurendada väljaminevate tudengite arvu.

 • Idee:

  Plaanis on toota ca 1-minutiline üleskutsevideo mõne Eestis tuntud ja populaarse artistiga, kes kutsuks osalema Erasmuse kampaanias. Kampaanias osalemiseks peaks noored, kes on hetkel või on varem käinud välismaal Erasmusega vahetuses foto enda kogemusest SA Archimedese Facebooki. Kõige populaarsem foto saaks auhinnaks koduse kontserdi artistiga, kes üleskutses osaleb. Artistiga meie poolt läbirääkimisi pole alustatud ning konkreetset artisti pole ka välja valitud. Soovituslikud peaks olema tegemist artistiga, kelle üleskutse mõjub noortele (eelkõige keskkooliealistele ning bakalaureusetaseme üliõpilastele kaasahaaravalt). Samuti peaks artisti pakkudes arvestama seda, et auhinna (kodukontserdi korraldus) oleks võimalikult optimaalne ning vajaks võimalikult vähe eritingimusi.

 • Kui teil on huvi pakkumine esitada, siis palun seda teha aadressile greta.roosaar@archimedes.ee hiljemalt 5. märtsil 2017 kell 23:59. Pakkumiskutse võitja otsustatakse hinna ning pakkumise kvaliteedi põhjal.

   

  Lisainfo:

  Greta Roosaar

  greta.roosaar@archimedes.ee

  +372 58040822

Viimati uuendatud: 13.03.2017