Euroopa-sisesed võimalused õppejõududele ja töötajatele

Erasmus+ õpirändes võivad osaleda kõik programmiga liitunud kõrgkoolide õppejõud/töötajad, sõltumata töölepingu vormist.

Õppetööd on võimalik minna läbi viima sihtriikide tunnustatud kõrgkoolidesse, millele on Euroopa Komisjoni poolt väljastatud Erasmuse kõrgharidusharta. Õppejõu kodukõrgkoolil peab olema eelnevalt sõlmitud Erasmuse partnerleping vastuvõtva kõrgkooliga. Koolituste puhul ei pea töötaja kodukõrgkoolil olema eelnevalt sõlmitud koostöölepingut vastuvõtva organisatsiooni/ettevõttega.
Lisaks võimaldab Erasmus kutsuda kõrgkooli erialaspetsialiste õppetööd läbi viima.

Lähetus võib kesta 2 päeva kuni 2 kuud (välja arvatud reisimisele kuluv aeg). Õppetöö maht peab olema vähemalt 8 akadeemilist tundi, sh nädalast pikemate lähetuste puhul 8 akadeemilist tundi nädalas (nõue ei kehti koolituste puhul). Kõrgkoolidel on õigus kehtestada õppejõududele/ töötajatele valikukriteeriumid. Reeglina toetatakse õppejõude/ töötajaid, kelle visiidil on lisaväärtusi (nt projekti ettevalmistamine), kelle loengud on integreeritud väliskõrgkooli regulaarsesse õppetöösse, kes töötavad seoses lähetusega välja uut õppematerjali või lähevad välismaale õppetööd läbi viima/ koolitusele esmakordselt.

Kas ja millises mahus tunnustatakse välislähetuse perioodi?
Enne lähetust koostab õppejõud/ töötaja etteantud vormis õppetöö/ koolituse plaani, mis tuleb kooskõlastada ja kinnitada nii saatva kui vastuvõtva kõrgkooli/organisatsiooni/ettevõttega. See tagab õppejõule/töötajale, et kodukõrgkool arvestab Erasmuse perioodi töötaja tööaja osana.
Lähetuses osalenud õppejõud /töötaja peab naasmisel esitama partnerkõrgkoolis, organisatsioonis/ettevõttes õppetöö läbiviimist/ koolitusel osalemist kinnitava tõendi ja vormikohase aruande kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatorile.

Millised on keelenõuded?
Erasmuse lähetuses osalev õppejõud/ töötaja peab olema võimeline õppetöö läbiviimisel/ koolitusel aktiivselt ning tulemuslikult osalema. Kodukõrgkool on kohustatud vajadusel tagama programmis osalejatele vastava võõrkeele alase ettevalmistuse.

Kui suured on kulud?
Lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele tuleb arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele, transpordile jms. Elukallidus võib nii riigiti kui riigisiseselt oluliselt erineda.
Erasmus+ programmiga õppetöö läbiviimist või koolitusel osalemist toetatakse stipendiumiga lähetuse perioodil ettetulevate lisakulutuste katmiseks. Stipendium koosneb kahest osast – reisitoetusest ning elamistoetusest vastavalt sihtriigile. Stipendium ei ole mõeldud õppejõu töötasuna.
Stipendiumi eraldamise otsustab õppejõu/töötaja kodukõrgkool.

Kes aitab taotlemisel?
Igas Erasmus+ programmiga liitunud kõrgkoolis töötab Erasmuse koordinaator, kes oskab anda täpsemat infot programmis osalemise, partnerkõrgkoolide, partnerettevõtete/organisatsioonide, taotlustähtaegade jms kohta. Suuremates kõrgkoolides on määratud ka Erasmuse koordinaatorid akadeemilistes üksustes. Erasmuse programmis osalevate Eesti kõrgkoolide nimekiri koos koordinaatorite kontaktandmetega

Viimati uuendatud: 18.09.2017