Euroopa keeleõppe tunnuskiri

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri
„Euroopa keeleõppe tunnuskiri“

Euroopa keeleõppe tunnuskiri toetab ja tunnustab uuenduslikku lähenemist keeleõppele, sh erinevate tehnoloogiate ja tehnikate kasutamist ning hea praktika levitamist (vt European Language Label Projects of the Month).

Euroopa keeleõppe tunnuskirjaga:

 • innustatakse uusi algatusi keelte õpetamise ja õppimise valdkonnas;
 • tunnustatakse uusi keelte õpetamise meetodeid;
 • suurendatakse teadlikkust piirkondlikest ja vähemuskeeltest.

See antakse osalevates riikides välja üks või kaks korda aastas:

 • kõige uuenduslikumale keeleõppeprojektile (mille eesmärk on aidata parandada keelte õpetamise standardeid Euroopas);
 • isikule, kes on teinud kõige suuremaid edusamme võõrkeelte õppimises;
 • parimale keeleõpetajale.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri hõlmab kõiki hariduse ja koolituse aspekte, olenemata õppijate vanusest või kasutatavatest meetoditest. Riigid võivad konkreetsed nõuded ise kindlaks määrata. Siiski on Euroopa tasandil kokkulepitud üldistes kriteeriumides sätestatud, et algatused peavad:

 • hõlmama terviklikku lähenemisviisi õpilaste vajaduste kindlaks määratlemiseks ja neile vastamiseks;
 • andma lisaväärtust asjaomases riigis, s.t tooma kaasa keelte õpetamise ja õppimise selge kvalitatiivse ning kvantitatiivse paranemise;
 • motiveerima õpilasi ja õpetajaid oma keeleoskust parandama;
 • olema originaalsed ja loovad − tooma kaasa uusi lähenemisviise keeleõppe valdkonnas;
 • omama euroopalikku rõhuasetust − parandades kultuuridevahelist mõistmist ja edendades keeleoskust;
 • olema ülekantavad − need võiksid inspireerida keelealaseid algatusi ka muudes riikides.

Language_Label2016

Aasta võõrkeelealane tegu võib olla tulemuslikult lõppenud rahvus­vaheline või kohalik projekt, mis innustas õppima võõrkeeli, oli omapärane ja pakkus uudseid lahendusi.  Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid jne.

Aasta võõrkeelealane tegu võib olla ka festival, õpiring, keelteklubi, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

Parimate tunnustamine

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja  Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Eestis menetleb Euroopa tunnuskirja programmi SA Archimedese hariduse rahvusvahelistumise agentuur koos haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud žüriiga.Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia.

Lisainfot:

Ülevaatevideo "Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence"

Video "Mis on keeleõppe tunnuskiri?"

Euroopa keeleõppe tunnuskirja andmebaas

Euroopa Komisjoni koduleht "Euroopa keeleõppe tunnuskiri"

Viimati uuendatud: 30.09.2020