Ettevalmistavad lähetused

EMP/Norra Kõrghariduse Koostööprogrammi raames on võimalik taotleda raha ettevalmistavateks lähetusteks.

See võimalus on mõeldud Eesti kõrgkoolide töötajatele, kes soovivad osaleda õpirände- või koostööprojektides, et leida doonoriikidest (Island, Norra, Lichtenstein) sobivaid partnerasutusi ning stipendiumiprogrammi tegevustes osalemiseks taotlusi ette valmistada.

 

Ettevalmistav lähetus võib kesta maksimaalselt 5 päeva, reisiaeg kaasa arvatud. Lähetus saab toimuda kuni viimase taotlusvooru taotlustähtajani, mis on eeldatavasti 2021. aasta mais.

Huvi korral leiate selle lehe alt taotlusvormi, mille täidate ära ning saatke e-kirja teel aadressile eeagrants@harno.ee. Kui lähetus on eesmärgipärane ja asjakohane, siis anname neile kirjaliku vastuse rahastusotsuse kohta. Kui te olete positiivse vastuse saanud, siis rahastab teie saatev kõrgharidusasutus esmalt teie lähetuse ning organiseerib reisi ja majutuse.

Lähetuselt naastes esitab osaleja tegevuste sisulise kirjelduse ning kulude hüvitamise vormi või arve ning reisidokumendid. Nende põhjal toimub kõrgkoolile reisi- ja majutuskulude ning päevarahade hüvitamine.

  • Reisikulud sisaldavad kõiki reisiga seotud kulutusi (v.a. parkimiskulu) kõikide transpordivahenditega alguspunktist kuni sihtkohani (ja vastupidi) ning lisaks ka reisikindlustust.
  • Elamiskulud koosnevad tavaliselt päevarahast ja majutuskulust.
  • Ühe inimese kulutused kaetakse maksimaalselt 1000 euro ulatuses, ülejäänu peab kandma kõrgharidusasutus.
  • Ühel lähetusel saab osaleda maksimaalselt 2 sama asutuse töötajat.

Kogu eelarve on 20 000 eurot, lähetusi rahastatakse jooksvalt kuni vahendeid on.

Ettevalmistava lähetuse TAOTLUSVORM

Ettevalmistava lähetuse ARUANDEVORM

Viimati uuendatud: 08.03.2021