Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlustähtaeg

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris. 2018/2019. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 22. septembril 2018 ja 20. veebruaril 2019.

Rohkem infot siin.
Viimati uuendatud: 06.08.2018
Vaata ka teisi sündmusi