Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlustähtaeg

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ning 2) õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.
Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotluskeskkonna ning taotluse esitamise tähtaeg on 22. septembril 2017.
 
Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.
 
Rohkem infot leiab SA Archimedese stipendiumite kodulehelt, võib ka pöörduda konkreetse stipendiumi spetsialisti Annela Oona poole (annela.oona@archimedes.ee).
Viimati uuendatud: 06.09.2017
Vaata ka teisi sündmusi