Erialastipendiumite kontaktid kõrgkoolides

Toetuse taotlemiseks või täpsemate taotlustingimustega tutvumiseks pöörduge nutika spetsialiseerumise erialastipendiumite kontaktisikute poole kõrgkoolides:

Kõrgkool

Kontakt

e-post, telefon

Eesti Kunstiakadeemia Irene Hütsi irene.hutsi@artun.ee
Eesti Maaülikool Anne Lüpsik anne.lypsik@emu.ee
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Margus Pärtlas margus@ema.edu.ee
Estonian Business School Maarja Laos maarja.laos@ebs.ee
Tallinna Tehnikakõrgkool Maria Laurson maria.laurson@tktk.ee
Tallinna Tehnikaülikool Anna Sooniste (I ja II aste) Kaire Kaljuvee (III aste) anna.sooniste@taltech.ee, kaire.kaljuvee@ttu.ee
Tallinna Ülikool Anne Vare anne.vare@tlu.ee
Tartu Tervishoiukõrgkool Arle Puidak arlepuidak@nooruse.ee
Tartu Ülikool Annela Oona annela.oona@ut.ee

 

Viimati uuendatud: 01.07.2020