Erialastipendiumid bakalaureuse- ja magistriõppes

Üliõpilaste motiveerimiseks ja väljalangevuse vähendamiseks makstakse täiskoormusega õppivatele üliõpilastele erialastipendiume. Stipendiumid motiveerivad üliõpilasi nii eriala valima, täiskoormusel edukalt õppima kui ka lõpetama.

 

Õppekavad, millel makstakse erialastipendiumi, on välja valinud Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Arengufondiga, ettevõtjatega ning selle valiku on kinnitanud nutika spetsialiseerumise juhtkomitee, mis tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Õppekavade nimekirja leiab siit.  

 

Stipendiumi

  • suurus on 160 eurot kuus;
  • määratakse üliõpilastele kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks (september – jaanuar, veebruar – juuni);
  • saamiseks tuleb esitada taotlus vastavalt oma kõrgkooli kehtestatud tähtaegadele ja korrale.

 

Stipendiumite taotlemine, määramine ja maksmine toimub Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määruse nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused” § 2-4 alusel. Stipendiumi makstakse juhul kui üliõpilane on õppinud terve kalendrikuu. Stipendiumi maksmine lõpetatakse sellest kuust kui üliõpilane ei vasta enam stipendiumi saamise tingimustele.

 

Üliõpilase siirdumisel akadeemilisele puhkusele lõpetatakse erialastipendiumi maksmine, välja arvatud juhul kui üliõpilane täidab õppekava ning on:

  • keskmise, raske või sügava puudega;
  • alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja;
  • alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja;
  • viibib akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

Sel juhul diferentseeritakse üliõpilase stipendiumi suurust üliõpilase täidetud õppekava mahu alusel.

 

Stipendiumi suurus sõltub sooritatud ainepunktidest (EAP, täidetud õppekava maht). Ühe semestri õppe mahuks loetakse arvestuslikult 30 EAP. 

 

Sihtasustus Archimedes stipendiume üliõpilastele ei väljasta, vaid eraldab kõrgkoolidele stipendiumifondi ning korraldab aruandlust Haridus- ja Teadusministeeriumile. Stipendiumi taotlemiseks või täpsemate taotlemistingimustega tutvumiseks tuleb pöörduda kõrgkooli.

Vaata ka: 

Toetuse andmise tingimused

Õppekavade nimekiri 2017/2018 aastal

Õppekavade nimekiri 2018/2019 aastal

Õppekavade nimekiri 2019/2020 aastal

Maksetaotluse vorm

Vahearuanne

Juhend kõrgkoolile

Viimati uuendatud: 16.08.2019