Erasmuse õpirände akrediteering üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses

Euroopa Liit on alustanud uue perioodi (2021–2027) haridus-, noorte- ja spordiprogrammi ettevalmistamist. Esimese sammuna on avaldatud Erasmuse õpirände akrediteerimiskutse. Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kes soovivad läbi süsteemse õpirännete korraldamise panustada oma organisatsiooni strateegilisse arendamisse ja omavad sellega seoses pikaajalisi eesmärke.

Rohkem infot siit.

Viimati uuendatud: 07.09.2020
Vaata ka teisi sündmusi