Erasmuse õpirände akrediteering üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses

UUE PROGRAMMIPERIOODI infot vaata erasmuspluss.ee

 
Euroopa Liit on alustanud uue perioodi (2021–2027) haridus-, noorte- ja spordiprogrammi ettevalmistamist. Esimese sammuna on avaldatud Erasmuse õpirände akrediteerimiskutse. Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kes soovivad läbi süsteemse õpirännete korraldamise panustada oma organisatsiooni strateegilisse arendamisse ja omavad sellega seoses pikaajalisi eesmärke.
 
Akrediteeringukutsega soovitakse panustada järgmiste eesmärkide saavutamisse:
  • õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine;
  • Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aitamine;
  • õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamine üldhariduses;
  • esma- ja jätkuõppe kvaliteedi parandamine kutsehariduses;
  • formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduse.
 
Miks taotleda Erasmuse akrediteeringut?
Erasmuse õpirände akrediteeringu omamine kergendab toetuse taotlemist tulevikus – akrediteeringuga organisatsioonid saavad lihtsama ligipääsu järgmise programmi (2021–2027) õpirände rahastamisvõimalustele. 
Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartat omavad koolid saavad selle taotluskutse raames oma kehtiva akrediteeringu üle kanda uude Erasmuse programmiperioodi.
 
Kes saab taotleda Erasmuse akrediteeringut?
Osalemiskõlblikud organisatsioonid on üld-, kutse- või täiskasvanuhariduse valdkonnas õpet pakkuvad asutused või muud vastavas haridusvaldkonnas rolli omavad organisatsioonid. Täpsem info.
Taotluse võib esitada individuaalse organisatsioonina või õpirände konsortsiumi koordinaatorina.
Varasem Erasmus+ programmis (2014–2020) osalemise kogemus ei ole vajalik.
 
Milline on akrediteeringu taotlemise ajakava?
Taotluste esitamise tähtaeg: 29. oktoober 2020
Taotluste hindamine: november 2020 – jaanuar 2021
Tulemuste avaldamine: veebruar 2021
(Analoogne akrediteeringute taotlemine hakkab uues programmis toimuma igal sügisel)

 

Taotlusdokumendid

 
Kuidas toimub taotlemine? 
Taotluskeskkonda sisenemiseks peate olema registreerunud Euroopa Komisjoni autentimisteenuse „EU Login“ lehel. Taotlemiseks on vajalik organisatsiooni tunnuskood OID
 

Taotluskeskkond:

  • Üldharidusvaldkonna taotlusvormi juurde pääseb siit.
  • Kutseharidusvaldkonna taotlusvormi juurde pääseb siit.
  • Täiskasvanuharidusvaldkonna taotlusvormi juurde pääseb siit.
Akrediteeringu taotlused täidetakse eesti keeles. (Kui taotlusvorm avaneb ingliskeelsena, saate selle eestikeelseks muuta taotluskeskkonna parempoolsest ülemisest nurgast).
 
Erasmuse akrediteering - ELi pubikatsioon
Viimati uuendatud: 15.09.2021