Erasmus+ kutsehariduse harta taotluse esitamise tähtaeg on 16. mai

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele.  

Harta omanikel on võimalus taotlus kutsehariduse õpilaste ja töötajate Erasmus+ õpirändeks lihtsustatud korras. Selle eesmärk on toetada saatvate organisatsioonide õpirände korraldamise suutlikkuse kasvu, jätkates samal ajal õpirände kvaliteedi tunnustamist ning arendamist.

Kutsehariduse õpirände hartat saavad taotleda õpirände korraldamises edukad kutseõppeasutused. Hetkel on hartaga akrediteeritud üheksat kutsekooli -  Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Tartu Kunstikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Hiiumaa Ametikool, Tallinna Ehituskool.

Vaata videot eelmisel aastal hartaga tunnustatud Tallinna Ehituskoolist:

.

Harta taotlemise ajakava:

Taotluste esitamise tähtaeg: 16. mai 2019

Harta taotluste hindamine: juuni-august 2019

Harta omanike väljakuulutamise: septembri lõpp 2019

Viimati uuendatud: 05.04.2019
Vaata ka teisi uudiseid