Erasmus+ kontaktid

Kõrghariduse büroo

 
Julia Duh
Tel 699 6499
rahvusvaheliste koostööprogrammide valdkonnajuht
julia.duh@archimedes.ee
Annela Hendrikson
Tel 697 9210
Erasmus+ strateegiline  koostöö ja üleilmne õpiränne
Kerli Grauberg
Tel 699 6498
Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne
kerli.grauberg@archimedes.ee
     
 
Sabina Sägi Tel 626 8983 Erasmus+ strateegiline koostöö
sabina.sagi@archimedes.ee  

Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo

Made Kirtsi
Tel 697 9212
büroo juhataja
Asse Sild
Tel 699 9398
Erasmus+ õpiränne, Erasmus+ kontaktseminarid
 
Ivika Enula
Tel 697 9213
Erasmus+ strateegiline koostöö üldhariduses
ivika.enula@archimedes.ee  
Elina Aslett
Tel 697 9239
Erasmus+ õpiränne
elina.aslett@archimedes.ee  
Kerli Liivak
Tel 699 9390
Erasmus+ õpiränne
 
Kristiina Lutsar
Tel 697 9233
Erasmus+ strateegiline koostöö täiskasvanuhariduses, Nordplus juunior, Nordplus täiskasvanuhariduses
Merike Sanglepp
Tel 699 9391
Erasmus+ õpiränne, kutsehariduse õpirände harta
 
Ellen Vimberg
Tel 699 9392
Erasmus+ strateegiline koostöö kutsehariduses, riiklike agentuuride vahelise koostöö koordineerimine
     

 

Regulaarse info saamiseks liitu hariduskoostöö uudiskirjaga

Viimati uuendatud: 13.11.2018