Erasmus+ kontaktid

Kõrghariduse büroo

 
Julia Duh
Tel 699 6499
rahvusvaheliste koostööprogrammide valdkonnajuht
julia.duh@archimedes.ee
Annela Hendrikson
Tel 697 9210
Erasmus+ strateegiline  koostöö ja üleilmne õpiränne
Kerli Grauberg
Tel 699 6498
Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne
kerli.grauberg@archimedes.ee
Triinu Lillepalu   Erasmus+ keeleõpe ja praktika populariseerimine, Nordplus programm, EMP/Norra toetused
Greta Roosaar Tel 699 6490 kommunikatsioonispetsialist
greta.roosaar@archimedes.ee  

Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo

Made Kirtsi
Tel 697 9212
büroo juhataja
Asse Sild
Tel 699 9398
Erasmus+ õpiränne, Erasmus+ kontaktseminarid
 
Hannelore Juhtsalu
Tel 697 9233
Erasmus+ strateegiline koostöö, Erasmus+ agentuuride koostöö
 
Kerttu Sepp
Tel 697 9239
Erasmus+ õpiränne
kerttu.sepp@archimedes.ee  
Kerli Liivak
Tel 699 9390
Erasmus+ õpiränne
 
Kätlin Lepa
Tel 697 9213
Erasmus+ strateegiline koostöö
Merike Sanglepp
Tel 699 9391
Erasmus+ õpiränne, kutsehariduse õpirände harta
 
Ramia Allev
Tel 699 9392
Erasmus+ strateegiline koostöö, ECVET
     
Viimati uuendatud: 17.01.2017