Erasmus+ kontaktid

Kõrghariduse büroo

 
Julia Duh
Tel 699 6499
rahvusvaheliste koostööprogrammide valdkonnajuht
julia.duh@archimedes.ee
Annela Hendrikson
Tel 697 9210
Erasmus+ strateegiline  koostöö ja üleilmne õpiränne
Kerli Grauberg
Tel 699 6498
Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne
kerli.grauberg@archimedes.ee
Triinu Lillepalu   Erasmus+ keeleõpe ja praktika populariseerimine, Nordplus programm, EMP/Norra toetused
     
   

Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo

Made Kirtsi
Tel 697 9212
büroo juhataja
Asse Sild
Tel 699 9398
Erasmus+ õpiränne, Erasmus+ kontaktseminarid
 
Hannelore Juhtsalu
Tel 697 9233
Erasmus+ strateegiline koostöö, Nordplus Täiskasvanuharidus
 
Elina Aslett
Tel 697 9239
Erasmus+ õpiränne
elina.aslett@archimedes.ee  
Kerli Liivak
Tel 699 9390
Erasmus+ õpiränne
 
Kristiina Lutsar
Tel 697 9213
Erasmus+ koolidevaheline strateegiline koostöö
Merike Sanglepp
Tel 699 9391
Erasmus+ õpiränne, kutsehariduse õpirände harta
 
Ellen Vimberg
Tel 699 9392
Erasmus+ strateegiline koostöö, Nordplus Juunior
     
Viimati uuendatud: 10.01.2018