Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse uued programmiperioodid tulevad veel mahukamad

Euroopa Ülemkogu kinnitas eelmise nädala lõpus Euroopa Liidu pikaajalise eelarve, millega Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmid jätkuvad veel mahukamalt ning on sidusamad liidu pikaajaliste eesmärkidega. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Eestis on valmis toimetama kasvavate projektimahtudega ning lisanduvate sihtrühmadega. 

„Uus pikaajaline eelarve tõestab, et Erasmus+ on Euroopa Liidu edulugu, mille ainuõige suund on kasvada ning areneda vastavalt maailma muutuvatele vajadustele. Samuti on edukalt oma koha leidnud 2018. aastal alguse saanud Euroopa Solidaarsuskorpus, mille põhiväärtused on kaasatus ja solidaarsus. Segastel ja keerulistel aegadel nagu praegu, vajame empaatilisi ja tegusaid inimesi, kel on mitmekülgne kogemustepagas ning Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmid just seda toetavadki,“ sõnab sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere.

Uueks programmiperioodiks, 2021–2027, on Erasmus+ programmile planeeritud 26 miljardit eurot ning Euroopa Solidaarsuskorpusele üle ühe miljardi euro. Programmid on uuel perioodil mahukamad nii sisult kui vormilt, pakkudes võimalusi nii juba tuttavatele kui uutele sihtrühmadele. Mõlemad programmid on end koroonakriisis tõestanud paindlike, kuid kaugelevaatavatena, mille tegevuses lähtutakse Euroopa Liidu pikaajalistest eesmärkidest. Nii on uued programmid kaasavamad, rohelisemad ja digitaalsemad, muutes Euroopa ühtsemaks ja paindlikumaks.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, millega avanevad enesearengu ja rahvusvahelise koostöö võimalused noortele, kutseõppuritele, üliõpilastele, noorsootöötajatele, õpetajatele, õppejõududele, täiskasvanukoolitajatele, treeneritele ja teistelegi. Erasmus+ ei piirdu ainult Euroopaga – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele. Euroopa Solidaarsuskorpus annab noortele ja organisatsioonidele võimaluse toetada kogukondi ja teostada end läbi vabatahtliku teenistuse, kohalike solidaarsusprojektide, millele lisandub 2021–2027 noortele võimalus osaleda Euroopa Humanitaarabitegevuses.

Erasmus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse eelmiste programmiperioodide tulemustega on võimalik tutvuda: https://archimedes.ee/erasmus-ja-euroopa-solidaarsuskorpuse-tulemused/.
Viimati uuendatud: 16.12.2020
Vaata ka teisi uudiseid