EMP/Norra stipendiumiprogramm

Koostöös programmi partneritega Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist alustas Sihtasutus Archimedes 2013. aastal Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammiga, mis pakkus hariduskoostöö võimalusi Eesti ja Norra kõrgkoolidele ning Eesti, Norra, Islandi ja Liechtensteini keskharidusasutustele. Programmi partnerid Norras, Islandil ja Liechtensteinis olid vastavalt SIURANNIS ja AIBA.

 

Tänaseks on kõik selle programmi taotlusvoorud lõplikult suletud. Programm ise lõpeb 2017. aastal.

 

Programm toetas:

 • kõrgkoolidevahelist õpirännet,
  • üliõpilaste õpingud partnerülikoolis (mõlemas suunas);
  • üliõpilaste praktika partnerriigi asutuses (suunaga Eestist välja);
  • üliõpilaste osalemine teadusprojektides, mida rahastas Eesti-Norra teaduskoostöö programm (mõlemas suunas);
  • kõrgkoolide õppejõudude (mõlemas suunas) või ettevõtete personali (suunaga Eestisse) lähetused partnerülikooli õpetama;
  • kõrgkoolide töötajate koolitused partnerriigis (suunaga Eestist välja);
 • keskhariduse tasandi koostööprojekte;
  • eesmärgiga tõsta õpetamise ja õppimise kvaliteeti keskhariduse tasandil kõrgeltkvalifitseeritud personali ja õpikeskkonna kaasajastamise kaudu;
 • uusi õpirände- või koostööprojektide taotlusi ettevalmistavaid lähetusi;
  • kõrgkoolidele, kes soovisid kohtuda võimalike partnerasutustega, et kokku leppida üliõpilaste, akadeemilise ja administratiivpersonali õpirände korraldamine;
  • gümnaasiumide ja keskharidust pakkuvate kutsekoolide töötajatele, kes soovisid koostööprojekti algatamise eesmärgil kohtuda võimalike partnerasutustega.

 

EMP/Norra stipendiumiprogrammi rakendati koostöös Eesti-Norra teaduskoostöö programmiga. Stipendiumiprogrammi rahastati EMP ja Norra toetustest ning Eesti riigieelarvest (EMP ja Norra toetused panustanud 1,6 miljonit eurot, kogueelarve oli 1 777 778 eurot).

Viimati uuendatud: 05.08.2016