EMP/Norra programmi kontaktid

Programmiga seotud üldised küsimused palume saata: eeagrants@harno.ee

 

Programmi kontaktisikud Haridus- ja Noorteameti Rahvusvahelistumise osakonnas:

Anu Lepik anu.lepik@harno.ee

Carmen Raudsepp carmen.raudsepp@harno.ee

Viimati uuendatud: 08.01.2021