EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm

Euroopa majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanism toetab perioodil 2014-2021 Eesti ning Islandi, Liechtensteini ja Norra vahelist koostööd kõrghariduse valdkonnas. Balti teaduskoostöö programmi üks osa on EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm, seda programmi viib Eestis ellu sihtasutus Archimedes.

2020 aasta taotlusvooru eelarve kokku on 423 165 eurot, millest 150 000 eurot on reserveeritud kvaliteeditingimustele vastavatele mobiilsusprojektidele.

2020 taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 13.04.2020 kell 16.00.

Järgmine taotlusvoor 2021 kevad.  

Taotlusvoorus on eriti teretulnud käimasolevast programmiperioodist varem toetust mitte saanud kõrgkoolid.

Toetuse alla kuuluvad:

•             Koostööprojektid, mille kaudu saab tugevdada kõrgkoolidevahelist kahe- ja mitmepoolset pikaajalist koostööd, edendada kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõsta õppetöö kvaliteeti ning pakkuda üliõpilastele ja õppejõududele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.

•             Õpirändeprojektid, mis annavad kõrgkoolide õppejõududele ja töötajatele ning muude asutuste spetsialistidele võimalusi saada väärtuslikke rahvusvahelisi kogemusi ning omandada uusi teadmisi ja oskusi.

 

Lisaks on EMP/Norra Kõrghariduse Koostööprogrammi raames võimalik taotleda raha ettevalmistavateks lähetusteks.

 

Programmi taotluskutse 

Programmi juhend

Programmi kontakt: eeagrants@harno.ee

Viimati uuendatud: 25.11.2020