EMP/Norra finantsmehhanismid 2014-2021

TÄIENDATUD INFO ASUB SIIN: 

http://haridus.archimedes.ee/empnorra-finantsmehhanismid-2014-2021
 

---

EMP/Norra finantsmehhanismidest finantseeritav “Balti teaduskoostöö programm” on lisaks teadusalase koostöö toetamisele mõeldud ka kõrghariduse valdkonna koostöö toetamiseks doonorriikide Islandi, Liechtensteini ja Norraga. Finantsmehhanismi ellukutsumise põhjuseks on sotsiaalse- ja majandusliku ebavõrduse vähendamine Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ning kahepoolsete suhete tugevdamine abisaajate ja doonorriikide vahel toetuste abil. 

 

Balti teaduskoostöö programmi teaduspoolt viib ellu SA Eesti Teadusagentuur, kuid selle alategevust, EMP/Norra kõrghariduse koostööprogrammi viib ellu Haridus- ja Noorteamet (kuni 01.08.2020 oli elluviijaks SA Archimedes). 

 

Viimase taotlusvooru tähtaeg on 10. mai 2021!

Konkursi kutse 2021

Programmi juhendraamat 2021

Taotlusvooru materjalid inglise keeles

Toetatavad tegevused

  • Koostööprojektid, mille kaudu saab tugevdada kõrgkoolidevahelist kahe- ja mitmepoolset pikaajalist koostööd, edendada kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõsta õppetöö kvaliteeti ning pakkuda üliõpilastele ja õppejõududele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.
  • Õpirändeprojektid, mis annavad kõrgkoolide õppejõududele ja töötajatele ning muude asutuste spetsialistidele võimalusi saada väärtuslikke rahvusvahelisi kogemusi ning omandada uusi teadmisi ja oskusi.
  • Lisaks on EMP/Norra Kõrghariduse Koostööprogrammi raames võimalik taotleda raha ettevalmistavateks lähetusteks (lähetus peab toimuma kuni viimase taotlusvooru taotlustähtajani, mis on 10.05.2021).

 

Taotlusvoorus on eriti teretulnud käimasolevast programmiperioodist varem toetust mitte saanud kõrgkoolide taotlused.

Kõrghariduse koostööprogrammi kogueelarve on 1,3 miljonit eurot. Programmist rahastatud projektid peavad olema ellu viidud hiljemalt 30.04.2024.

 

Programmiga seotud küsimused palume võimalusel saata kirjalikult: eeagrants@harno.ee

Viimati uuendatud: 11.03.2021