EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm

Euroopa majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanism toetab perioodil 2014-2021 Eesti ning Islandi, Liechtensteini ja Norra vahelist koostööd kõrghariduse valdkonnas. Eestis viib programmi ellu sihtasutus Archimedes.

Toetuse alla kuuluvad:

•             Koostööprojektid, mille kaudu saab tugevdada kõrgkoolidevahelist kahe- ja mitmepoolset pikaajalist koostööd, edendada kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõsta õppetöö kvaliteeti ning pakkuda üliõpilastele ja õppejõududele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.

•             Õpirändeprojektid, mis annavad kõrgkoolide õppejõududele ja töötajatele ning muude asutuste spetsialistidele võimalusi saada väärtuslikke rahvusvahelisi kogemusi ning omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Programmi taotluskutse

Programmi juhend

Programmi kontakt: eeagrants@archimedes.ee

Värske info saamiseks soovitame liituda meie uudiskirja saajatega!

Viimati uuendatud: 18.09.2019