EKKAVi aumärk

Aumärgi „Eesti keel ja kultuur maailmas“ statuut

  •  „Eesti keel ja kultuur maailmas“ aumärk (edaspidi aumärk) on tänuavaldus isikule, kes on tähelepanuväärsel moel kaasa aidanud eesti keele ja kultuuri õpetamisele, levitamisele ning säilitamisele väljaspool Eestit.
  • Aumärgi andmise otsustab Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi (edaspidi EKKAV programmi) nõukogu. Aumärgi kandidaadi esitamise õigus on nii Eesti kui välisriikide eraisikutel ja organisatsioonidel. Esituskiri, mis peab sisaldama kandidaadi nime, ülevaadet tema tegevusest, aumärgi saamise põhjendust ning kandidaadi kontaktandmeid, tuleb edastada EKKAV programmi nõukogule.
  •  Aumärgi kätteandmine toimub pidulikult kas konverentsil „Eesti keel ja kultuur maailmas“, Eesti välisesinduses või eesti keele ja kultuuri õpetuskeskuses.
  • Aumärk kujutab inimest, kes kannab pea kohal paati. Aumärk on hõbedast (Ag925) rinnamärk, mõõtmetega 15 mm x 35 mm, mida täiendab helesinisest ja sinimustvalgest trikoloorist atlaspaela kombinatsioon. Aumärk kinnitatakse rinda hõbedast nõelaga trukk-kinnitusega.
  • Aumärgiga kaasneb tunnistus, mis kinnitab EKKAV programmi nõukogu otsust aumärgi andmise kohta.

 

Aumärgi saajad 2016. aastal

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi nõukogu tunnustas 2016. aastal aumärgiga „Eesti keel ja kultuur maailmas“

Lore Listrat eesti keele ja kultuuri õpetamise, levitamise ning säilitamisele kaasa aitamise eest väljaspool Eestit,

Larissa Mukovskajat eesti keele ja kultuuri õpetamise eest Peterburi Riiklikus Ülikoolis,

Tiiu-Ann Salasood eesti keele ja kultuuri õpetamise, levitamise ning säilitamisele kaasa aitamise eest väljaspool Eestit,

Jüri Valget eesti keele ja kultuuri õpetamise, levitamise ning säilitamisele kaasa aitamise eest väljaspool Eestit

ja

Eberhard Winklerit eesti keele ja kultuuri õpetamise ning levitamise eest Göttingeni Georg Augusti Ülikoolis.

 
Viimati uuendatud: 09.10.2017